Делегација на Европската Унија во Република
Северна Македонија

Проекти во Поранешната Југословенска Република Македонија

Помошта на ЕУ има за цел да и помогне на земјата да ги заврши планираните реформи потребни за добивање на членство во ЕУ.