Delegacioni i Bashkimit Europian në Republikën
e Maqedonisë së Veriut

Puno me ne

Vendet e punës, praktika

EU project positions

Detajet janë në dispozicion në linkun më poshtë.

Afati: 17 qershor 2019

Author: Press and information team of the EU Delegation to the Republic of North Macedonia - Publication date: 12/06/2019
EU project positions

Më shumë detaje në linkun më poshtë. Afati: 14 qershor 2019

Author: Press and information team of the EU Delegation to the Republic of North Macedonia - Publication date: 05/06/2019
MË SHUMË

Tenderët

Grantet

Grantet

Projekti i financuar nga BE-ja "Inkorporimi i programit kombëtar për konsolidim të tokës" (MAINLAND) publikon Thirrje për shprehje të interesit për pjesëmarrje në aktivitete për konsolidim të tokës. Ftohen grupet e pronarëve të tokës bujqësore të marrin pjesë. Afati i dorëzimit i Shprehjeve të interesit është 1 korrik 2019 deri ora 16.00.

Author: Press and information team of the EU Delegation to the Republic of North Macedonia - Publication date: 13/06/2019
Grantet

Grants in the former Yugoslav Republic of Macedonia

Author: Press and information team of the EU Delegation to the Republic of North Macedonia - Publication date: 09/09/2016
Grantet

Grantet mund të jepen si donacione për palët e treta që janë të angazhuar në aktivitete të ndihmës së jashtme. Grantet janë të menaxhuara nga EuropeAid (DEVCO) ose DG NEAR, EEAS nuk menaxhon asnjë grant.

Author: Strategic Communications - Publication date: 23/05/2016
MË SHUMË

Shitjet me ankand

Shitjet me ankand

The Delegation of the European Union in Skopje invites bidders for the sale of used vehicle AUDI Q7 4x4 3.0 V6 TDI.

Author: Press and information team of the EU Delegation to the Republic of North Macedonia - Publication date: 22/04/2019
Shitjet me ankand

The Delegation of the European Union in Skopje invites bidders for the sale of used vehicle Mitsubishi Pajero.

Author: Press and information team of the EU Delegation to the Republic of North Macedonia - Publication date: 04/07/2018
MË SHUMË