Delegacioni i Bashkimit Europian në Republikën
e Maqedonisë së Veriut

Puno me ne

Vendet e punës, praktika

Local agents

Vacancy Notice job no. 343348

The European Union Delegation to the Republic of North Macedonia is looking for a local agent position of Press and Information Officer (Strategic Communications) in European Integration, Political, Press and Information Section

Author: Press and information team of the EU Delegation to the Republic of North Macedonia - Publication date: 22/06/2020
EU project positions

Afati i fundit për aplikim: 25 qershor 2020

Author: Press and information team of the EU Delegation to the Republic of North Macedonia - Publication date: 25/05/2020
Local agents

VACANCY NOTICE Job no.117559

The European Union Delegation to the Republic of North Macedonia is looking for a local agent position of a Finance and Contracts Assistant – Initiation, in Finance, Contracts and Audit Section.

Author: Press and information team of the EU Delegation to the Republic of North Macedonia - Publication date: 11/05/2020
MË SHUMË

Tenderët

Grantet

Grantet

Thirrje për projekte dhe dokumente përcjellëse për fushatë që ka për qëllim ngritje të vetëdijes mbi tregtinë me njerëz me qëllim të eksploatimit në punë në Maqedoninë e Veriut në kuadër të Horizontal Facility project i financuar nga Bashkimi Evropian dhe Këshilli i Evropës.

Author: Press and information team of the EU Delegation to the Republic of North Macedonia - Publication date: 17/01/2020
Grantet

Për më shumë detaje, ju lutem klikoni në linkun e mëposhtëm. Afati i fundit për aplikim: 30 mars 2020

Author: Press and information team of the EU Delegation to the Republic of North Macedonia - Publication date: 09/01/2020
MË SHUMË

Shitjet me ankand

Shitjet me ankand

The Delegation of the European Union in Skopje invites bidders for the sale of used vehicle AUDI Q7 4x4 3.0 V6 TDI.

Author: Press and information team of the EU Delegation to the Republic of North Macedonia - Publication date: 22/04/2019
Shitjet me ankand

The Delegation of the European Union in Skopje invites bidders for the sale of used vehicle Mitsubishi Pajero.

Author: Press and information team of the EU Delegation to the Republic of North Macedonia - Publication date: 04/07/2018
MË SHUMË