Delegacioni i Bashkimit Europian në Republikën
e Maqedonisë së Veriut

Kontaktet

Delegacioni i Bashkimit Europian në Republikën
e Maqedonisë së Veriut

Adresa postare: 
Sv. Kiril i Metodij 52b, 1000 Skopje

Numri i telefonit: 
Telephone: (+389) 2 3248 500
Fax: (+389) 2 3248 501


Additional contact info: 

Qasja për persona me aftësi të kufizuar 


 


Me qëllim që të lehtësohet qasja për persona me aftësi të kufizuar, ndërtesa jonë ka platformë për persona me karroca dhe është e pajisur me tualete përkatëse. Ju lutemi na kontaktoni me postë elektronike ose nëpërmjet personelit tonë në recepsion për informata në lidhje me kërkesa të posaçme.

Ndërtesa e zyrës sonë dhe salla e takimeve i plotësojnë standardet për personat me nevoja të posaçme.


 Kreu i Delegacionit: 
David Geer