Делегација на Европската Унија во Република
Северна Македонија

Награда на ЕУ за современа архитектура за 2022 година: Спој на наука и уметност, на фунционалност и еколошко живеење

11/02/2021 - 11:18
News

Првата листа на номинациии содржи 7 проекти од Северна Македонија.

 

Вкупно 449 проекти од 279 градови во 41 земја се најдоа на првата листа на номинации за наградата на Европската Унија за современа архитектура за 2022 година, уште позната и како награда Миес.

Листата вклучува и проекти од Западен Балкан (меѓу кои и 7 од Северна Македонија), како и од земјите од Источното партнерство и Јужното соседство кои учестуваат во програмата „Креативна Европа’’. Станува збор за проекти завршени меѓу октомври 2018 година и октомври 2020 година. Втората листа на номинации ќе опфати проекти завршени во периодот ноември 2020 - април 2021 година и ќе биде објавена во септември.

Во време кога климатските промени, загадувањето и демографскиот раст повеќе од кога било порано ги погодуваат планетата, нејзините природни ресурси и нашата благосостојба, и кога зградите и инфраструктурата се одговорни за најмалку 40% од издувните гасови, наградата ЕУ Миес го поддржува промислувањето и повторното планирање на Европа. Наградата и’ дава приоритет на заштитата на животната средина – преку културен проект во кој дизајнот и одржливоста се неразделиви елементи.

Наградата се надоврзува на неодамнешната иницијатива на Европската комисија, „Нов европски Баухаус“ – еколошки, економски и културен проект чија цел е преку комбинирање на дизајнот, одржливоста, достапноста и инвестициите да помогне во остварувањето на Европскиот зелен договор. Со други зборови, Новиот европски Баухаус ни го носи Зелениот договор дома и повикува на колективен напор за осмислување и градење иднина која ќе биде одржлива, инклузивна и убава - и за тело и за душа.

Повеќе информации на следните линкови

https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/content/first-nominations-eu-prize-contemporary-architecture-2022-announced_en

https://miesbcn.com/wp-content/uploads/2021/02/ENG_2nd-press-release-1.pdf

https://eumiesaward.com/edition/2022/nominees/1

Languages: