Delegacioni i Bashkimit Europian në Republikën
e Maqedonisë së Veriut

Një tuining projekt punëson dy asistentë

08/02/2021 - 17:16
EU project positions

Detajet mund t’i gjeni në lidhjet më poshtë. Afati i fundit për aplikim: 15 Shkurt 2021