Делегација на Европската Унија во Република
Северна Македонија

Твининг проект вработува двајца асистенти

08/02/2021 - 17:16
EU project positions

Деталите се во линковите во прилог. Краен рок за аплицирање: 15 февруари 2021 година