Delegacioni i Bashkimit Europian në Republikën
e Maqedonisë së Veriut

Projekt i financuar nga BE për promovimin e integritetit dhe transparencës në administratën publike po boton një thirrje për tenderuesit për zbatimin e fushatës së integritetit

18/01/2021 - 19:50
Others

Afati i fundit për aplikim është: 29 Janar 2021, ora 15.00 CET. Më shumë informacione do të gjeni në dokumentet e bashkangjitura.