Delegacioni i Bashkimit Europian në Republikën
e Maqedonisë së Veriut

Projekt i financuar nga BE-ja kërkon ekspertë për të mbajtur trajnime mbi mbrojtjen e informatoreve

02/11/2020 - 12:08
EU project positions

Afati i fundit: 9 nëntor 2020. Shikoni detajet në lidhjen më poshtë