Delegacioni i Bashkimit Europian në Republikën
e Maqedonisë së Veriut

Ambasadori i BE-së Dejvid Gir – mesazh i mirëseardhjes

22/09/2020 - 17:39
Video