Делегација на Европската Унија во Република
Северна Македонија

Повик за предлози за изработка на кампања за подигнување на свеста

17/01/2020 - 16:58
Грантови

Повик за доставување на предлози и документи потребни за аплицирање за изработка на кампања за подигнување на свеста за трговија со луѓе со цел трудова експлоатација. Повикот се објавува во рамките на проектот „Horizontal Facility II" финансиран од Европската Унија и Советот на Европа