Делегација на Европската Унија во Република
Северна Македонија

Никола Бертолини, раководител на Секторот за соработка во Делегацијата на ЕУ, разговара во ТВ интервју за помошта од ЕУ

08/03/2019 - 13:51
Видео

Languages: