Delegacioni i Bashkimit Europian në Republikën
e Maqedonisë së Veriut

'Connecting Europe Express' në Shkup: transport më i gjelbër për të afruar njerëzit dhe bizneset edhe më shumë

14/09/2021 - 20:00
News stories

Kryeqyteti i Maqedonisë së Veriut ishte një nga 100 qytetet dhe qytezat ku u ndal ky tren unik.

 

Nga Lisbona në Paris, përmes 26 vendeve, në 36 ditë. Connecting Europe Express mbërriti në Stacionin hekurudhor të Shkupit më 13 shtator, duke promovuar hekurudhën si transportin më të qëndrueshëm që do të lidhë edhe më mirë njerëzit dhe bizneset në të gjithë kontinentin.

Connecting Europe Express është një nga nismat kryesore të Vitit Evropian të Hekurudhave 2021. Rezultati i një bashkëpunimi unik midis Komisionit Evropian dhe kompanive hekurudhore nga e gjithë Evropa, ky tren synon të tërheqë vëmendjen për përfitimet e shumta të hekurudhës në të dyja sektorët e udhëtarëve dhe mallrave. Ai gjithashtu mbështet qëllimin e përgjithshëm të BE -së të përcaktuar sipas Marrëveshjes së Gjelbër Evropiane - të inkurajojë një 'kalim në hekurudhë' në mënyrë që të dekarbonizojë transportin dhe të rrisë lëvizshmërinë e qëndrueshme.

 "Kjo ngjarje simbolizon thelbin e lidhjes - lidhje më të mira si brenda Ballkanit Perëndimor ashtu edhe midis rajonit dhe BE -së. Transporti është një element thelbësor i Marrëveshjes së Gjelbër të BE -së. Qëllimi ynë ambicioz është të zvogëlojmë emetimet e transportit me 90% deri në vitin 2050. Dhe me potencialin e tyre për të ulur emetimet e CO2, trenat mund të bëhen mënyra më miqësore për energjinë e transportit ', tha ambasadori David Geer, Shef i Delegacionit të BE-së, i cili mori pjesë në ngjarje së bashku me ambasadorët nga Shtetet Anëtare dhe zyrtarët lokalë.

 

 

Platforma ku mbërriti treni, së bashku me pjesën tjetër të zonës së udhëtarëve të Stacionit Hekurudhor të Shkupit, është rinovuar me ndihmën e BE -së. Ishte pjesë e një projekti prej pesë milionë eurosh që përfshin përmirësimin e dhjetë stacioneve të tjera të trenit në vend, duke përfshirë edhe Gjevgjelinë-ndalesa e dytë e 'Connecting Europe Express' në Maqedoninë e Veriut, në  të cilën treni arriti në orët e mëngjesit të 14 shtatorit, rrugës për në Athinë. Që nga viti 2007, BE -ja ka investuar mbi 300 milionë euro në sektorin e transportit të vendit.

"Connecting Europe Express", i cili shërben gjithashtu si një konferencë, laborator dhe forum për debat publik se si të bëhet hekurudha mënyra e preferuar e transportit për udhëtarët dhe bizneset poashtu, do të përfundojë udhëtimin e tij 20,000 km në Paris në 7 tetor.