Delegation of the European Union to the Philippines

IZVEŠTAJ ZA KOSOVO 2019. – Ključne napomene ambasadorke Apostolove

29/05/2019 - 14:42
News stories

 

Check against delivery

Dame i gospodo,

EU je tokom prošle godine dala zapadnom Balkanu jasne signale, potvrđujući evropsku perspektivu regiona i svake pojedinačne zemlje. Današnjim paketom proširenja i državnim izveštajima Evropska komisija potvrđuje svoju predanost i temeljne vrednosti EU kao suštinski važne za proširenje. Ali, takođe ćemo poslati i sledeću jasnu poruku: nema prečica na putu ka EU. I dalje postoje značajni jazovi. Treba da vidimo da se reforme širom regiona, posebno u oblasti vladavine prava, sprovode snažnije i da daju održive rezultate.

Nadovezujući se na prethodne izveštaje iz prošle godine, ovaj izveštaj nudi bolju uporedivost između zemalja, omogućavajući ukupnu procenu toga kako zemlje kandidati za proširenje trenutno stoje po pitanju priprema za izazove koje nosi članstvo u EU.

Izveštaj pokazuje gde je postignut napredak, gde problemi i dalje postoje, kao i koji koraci ostaju i dalje potrebni za napredovanje reformi. Ovo je procena iz prve ruke o napredovanju Kosova na evropskom putu i ​​ona pruža jasne preporuke za predstojeći period. Izveštaj za Kosovo za 2019. godinu donosi pravičnu i uravnoteženu procenu i prikazuje čašu koja je do pola napunjena.

Odajemo priznanje za napredak koji je ostvaren do danas. Videli smo značajan napredak u usvajanju ključnih reformi koje su u vezi sa EU. Vlada je prikazala posvećenost izvršenju nekih ključnih obaveza iz Evropske reformske agende, i ostvaren je važan napredak.

Što se tiče javne uprave i dobrog upravljanja, zakonodavni paket usvojen u februaru predstavlja dalekosežnu i sveobuhvatnu reformu javne službe, funkcionisanja i odgovornosti javnih organa i agencija, kao i reformu plata.

Izvestan dalji napredak postignut je u oblasti vladavine prava i borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala kroz značajne reforme Krivičnog zakonika i povećanje broja istraga i krivičnih gonjenja u predmetima visokog nivoa.

Civilno društvo igra sve aktivniju i delotvorniju ulogu u javnom životu, a Kosovo ima koristi od pluralističkog i dinamičnog medijskog pejzaža i slobode izražavanja.

Privredni rast je robustan, a postignut je i napredak u daljem usklađivanju sa evropskim pravnim tekovinama (acquis) u pogledu slobodnog kretanja roba, usluga i kapitala. Finansijske usluge ostaju stabilne, a nova pokrenuta uloga e-nabavke daje pozitivan podsticaj transparentnosti i konkurentnosti u tenderskim postupcima.

Postignut je dobar napredak u jačanju javne finansijske kontrole i poboljšava se i nacionalna statistika.

Ovo pokazuje da Kosovo ima sve više političkog i administrativnog kapaciteta da pokreće i sprovodi istinske reforme. Evropska unija sa zadovoljstvom ovo dalje podržava, kao što i radimo sa reformom javne uprave i svojim direktnim, otvorenim i iskrenim savetima i ekspertizom.

Sada je vreme da se ostvare i prikažu opipljivi rezultati kroz sprovođenje usvojenih zakona i izvršenje reformi u praksi, kako bi se obezbedili efikasno i delotvorno pravosuđe, efikasna borba protiv korupcije i organizovanog kriminala, efikasna javna uprava i jača privreda.

Put duž evropske staze je težak i neravan - to je istina na Kosovu kao i svuda u regionu.

Nažalost, izveštaj za Kosovo takođe, u duhu ravnoteže i pravičnosti, odražava i tekuće izazove sa kojima se Kosovo suočava, kao i one odluke koje podrivaju ukupnu doslednost i efikasnost reformskog puta koji je Kosovo izabralo.

Funkcionisanje Skupštine podriveno je snažno polarizovanim političkim okruženjem, slabostima u njenom funkcionisanju, čestim nedostatkom kvoruma i posledičnim kašnjenjima u zakonodavnim aktivnostima. Parlamentarni nadzor izvršne vlasti i dalje je slab.

Previše često, problematične ad hoc odluke Vlade niti su u skladu sa pomenutim reformskim ciljevima, niti su u njihovom duhu.

Taksa od 100% na srpsku i bosansku robu potkopala je uspešne napore za regionalnu saradnju i nije održiva. Nadamo se da će se ova prepreka za dobre odnose EU sa Kosovom uskoro prevazići.

Usvojeni su zakoni koji predstavljaju rizik za javne finansije, što, uz neutemeljene penzione šeme bez doprinosa za različite grupe i značajno povećanje plata u javnom sektoru, ometa razvoj privatnog sektora. Nastavljanje neuspeha u reformi ne-ciljanih beneficija za ratne veterane i dalje predstavlja razlog za brigu.

Politička imenovanja na više javne položaje koja nisu zasnovana na zaslugama i dalje se nastavljaju su u previše slučajeva. Slično ovome, imenovanje osuđenog za ratne zločine na viši položaj u vladi je razočaravajuće i suprotno je evropskim vrednostima.

Dalje, još uvek ima previše oblasti u kojima je napredak suviše spor ili ga uopšte nema, posebno u pogledu životne sredine i obrazovanja. Reforme polako počinju u obrazovanju, ali je potrebno mnogo više političke posvećenosti da bi se poboljšao kvalitet obrazovanja i da bi se rešili nedostaci i manjak u veštinama na tržištu radne snage.

Što se tiče životne sredine, vidimo pojačane zahteve javnosti u smeru rešavanja ozbiljnih ekoloških problema i izazova klimatskih promena koji su štetni po zdravlje i životne potrebe građana Kosova. Kosovske institucije treba ovo da shvate mnogo ozbiljnije i da počnu sa ostvarivanjem nekih pozitivnih rezultata.

Ova godina je za Kosovo bila politički bogata događajima.

Prošlog jula Komisija je potvrdila da je Kosovo ispunilo sve kriterijume za liberalizaciju viznog režima, ali, kao što znate, nažalost, diskusije Saveta traju dugo. Izveštaj za Kosovo za 2019. godinu ovo jasno naglašava i snažno ponovo ističe podršku Evropske komisije da se ovaj proces u Savetu okonča hitno i pozitivno.

Dame i gospodo,

Pitanja koja sam ovde navela predstavljaju kratak pregled celog izveštaja. Važno je imati na umu da je potrebno pokriti punu širinu i dubinu naših odnosa između EU i Kosova, uključujući ovde i mnoge tehničke oblasti. Kao što sam na početku pomenula, postoje oblasti u kojima je napredak ostvaren, a postoje i oblasti u kojima je potrebno mnogo više kako bi Kosovo ispunilo uslove za pristupanje EU. Ovo je dug put. EU će koračati uz vas.

Hvala.

Izveštaj

Languages:
Urednički odeljci: