Delegation of the European Union to Peru

Puno me ne

Vendet e punës, praktika

Traineeships in Delegations

The deadline for submitting applications is Wednesday 19 February 2020, at 16h00 (Peruvian time)

Author: Strategic Communications - Publication date: 10/02/2020
International positions

Information about working in an EU Delegation

Author: Strategic Communications - Publication date: 30/01/2016
MË SHUMË

Grantet

Grantet

Grants in Peru

Author: Press and information team of the Delegation to PERU - Publication date: 06/11/2016
Grantet

Grantet mund të jepen si donacione për palët e treta që janë të angazhuar në aktivitete të ndihmës së jashtme. Grantet janë të menaxhuara nga EuropeAid (DEVCO) ose DG NEAR, EEAS nuk menaxhon asnjë grant.

Author: Strategic Communications - Publication date: 23/05/2016
MË SHUMË