Delegation of the European Union to Peru

Kosovo će produbiti nivo ekonomskih i socijalnih reformi sa EU

Bruxelles, 25/05/2016 - 00:00, UNIQUE ID: 160805_3
Press releases

Na međuministarskom dijalogu sa EU koji je danas održan u Briselu, Zapadni Balkan i Turska su se posvetili većem sprovođenju ekonomskih i socijalnih reformi kako bi se ojačala makroekonomska stabilnost i povećali konkurentnost i rast