Delegation of the European Union to Peru

Evropska komisija i kosovske vlasti razgovarali o ekonomiji, statistici i strukturnim reformama

Bruxelles, 31/05/2016 - 00:00, UNIQUE ID: 160805_3
Press releases

Evropska komisija (EK) i Vlada Kosova održali su 31. maja svoj poslednji sastanak u okviru Dijaloga o procesu stabilizacije i pridruživanja (DPSP). Teme sastanka bile su ekonomija, finansijska pitanja, statistika i finansijska kontrola. Stupanjem na snagu SSP-a između EU i Kosova reformisaće se okvir dijaloga – razgovori će se voditi u okviru pododbora za sprovođenje SSP.