Delegation of the European Union to Papua New Guinea

Како би нацртале вода? Видео за создавањето на муралите на пречистителна станица во Струмица

31/05/2019 - 10:36
Видео