مكتب ممثل الاتحاد الأوروبي (الضفة الغربية وقطاع غزة، الاونروا) 

EEAS RSS Feeds

Displaying 1 - 10 of 1797

The demolition and seizure of Palestinian property by Israeli authorities in the occupied West Bank, including East Jerusalem, continued during the reporting period. 319 Palestinian owned structures were demolished or seized, and 447 people (including 222 children) were displaced. Of the structures targeted in the six-month reporting period, 62 structures were funded by the EU or EU Member States with a value of nearly EUR 391,406.

As part of the Team Europe approach, the European Union, Finland, and Italy are making a contribution of €17 million to the Palestinian Authority, supporting the payment of medical referrals to East Jerusalem Hospitals. This contribution is funded by the EU (€13 million) and the Government of Italy (€1 million).

Languages:

ضمن مبادرة "فريق أوروبا"، يساهم كل من الاتحاد الأوروبي وفنلندا وإيطاليا بمبلغ 17 مليون يورو للسلطة الفلسطينية ل

Languages:

En el Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo celebramos la diversidad cultural en la Unión Europea y destacamos su importancia para fomentar el diálogo y el respeto entre las personas de todo el mundo. Europa es un mosaico de diversidad resultado de siglos de intercambios entre diferentes naciones, idiomas y culturas.

Во Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития мы чествуем культурное разнообразие в Европейском союзе и подчеркиваем его важность для развития диалога и уважения между людьми во всем мире. Европа – это мозаика разнообразия, сформированная многовековыми обменами между разными народами, языками и культурами.

У Сусветны дзень культурнай разнастайнасці ў імя дыялогу і развіцця мы святкуем культурную разнастайнасць у Еўрапейским саюзе і падкрэсліваем яе важнасць для развіцця дыялогу і павагі паміж людзьмі ва ўсім свеце. Еўропа – гэта мазаіка разнастайнасці, сфармаваная шматвекавымі абменамі паміж рознымі народамі, мовамі і культурамі.

Am Welttag der kulturellen Vielfalt für Dialog und Entwicklung zelebrieren wir die Vielfalt der Kulturen in der Europäischen Union und betonen ihre wesentliche Rolle für die Förderung des Dialogs zwischen den Menschen auf der ganzen Welt und ihrer gegenseitigen Achtung.

À l'occasion de la journée mondiale de la diversité culturelle pour le dialogue et le développement, nous célébrons la diversité culturelle au sein de l'Union européenne et soulignons son importance pour favoriser le dialogue et le respect entre les peuples du monde entier.

Pages