The Office of the European Union Representative
(West Bank and Gaza Strip, UNRWA)

Puno me ne

Vendet e punës, praktika

International positions

1-2020 EO Call for Contributions for the European Union CSDP Mission in the Palestinian Territories (EUPOL COPPS)- Deadline for applications: Friday 5 June 2020 at 17:00 hours (Brussels time) - Late applications will not be accepted.

Author: Strategic Communications - Publication date: 19/05/2020
Traineeships in Delegations

The selection is suspended until further notice

Author: Strategic Communications - Publication date: 30/01/2020
International positions

3-2019 Call for Contributions for the European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS) - Deadline for applications: Thursday 21 November 2019 at 17:00 hours (Brussels time) - Late applications will not be accepted.

Author: The Civilian Planning and Conduct Capability (CPCC) - Publication date: 31/10/2019
MË SHUMË

Grantet

Grantet

Grantet mund të jepen si donacione për palët e treta që janë të angazhuar në aktivitete të ndihmës së jashtme. Grantet janë të menaxhuara nga EuropeAid (DEVCO) ose DG NEAR, EEAS nuk menaxhon asnjë grant.

Author: Strategic Communications - Publication date: 23/05/2016
MË SHUMË