The Office of the European Union Representative
(West Bank and Gaza Strip, UNRWA)

Delegacioni i BE-së i bashkangjitet fushatës globale për eliminimin e dhunës ndaj grave

25/11/2020 - 23:19
News stories

Delegacioni dhe ndërtesat e tjera zyrtare dhe monumentet në Shkup u ndriçuan me ngjyrë portokalle më 25 nëntor, duke dërguar një mesazh simbolik për një të ardhme pa dhunë.

 

Fushata tradicionale e KB-së në Ditën Ndërkombëtare për Eliminimin e Dhunës ndaj Grave këtë vit filloi mes raporteve se pandemia Covid-19 ka rritur dhunën në familje në të gjithë botën. Sikur situata të mos ishte mjaft alarmante para masave të mbylljes: një në tre gra në Evropë kishte përjetuar dhunë fizike dhe / ose seksuale e cila kryesisht nuk raportohej. Në një pjesë të madhe të botës, masat e sigurisë dhe mbrojtjes për viktimat janë të kufizuara. Legjislacioni për dhunën ndaj grave mbetet i pamjaftueshëm.

Sipas të dhënave të KB-së, 45% e grave dhe vajzave të anketuara në Maqedoninë e Veriut deklaruan se kishin përjetuar një formë të dhunës.

 

 

Një nga qëllimet e fushatës është të theksojë se shkalla dhe natyra e vërtetë e çështjes shpesh është e fshehur. Dhe për të bërë thirrje për veprim pasi, siç theksoi ambasadori i BE-së në Maqedoninë e Veriut David Geer në mesazhin e tij me video, "dhuna ndaj grave është dhunë ndaj të gjithëve".

 

 

Fillimi i fushatës së këtij viti pa një hap tjetër të rëndësishëm nga ana e BE për të trajtuar çështjen - fillimin e Planit të ri të BE-së për Veprim Gjinor, një agjendë ambicioze për barazinë gjinore dhe fuqizimin e grave në veprimin e jashtëm të BE.

'Ndryshimi është i mundur, por kërkon veprim, përkushtim dhe vendosmëri. BE-ja është e përkushtuar të vazhdojë të punojë pa u lodhur me partnerët e saj për të hetuar dhe ndëshkuar akte dhune, për të siguruar mbështetje për viktimat dhe në të njëjtën kohë për të adresuar shkaqet themelore dhe për të forcuar kornizën ligjore. Përmes Nismës sonë - Spotlight Initiative, ne tashmë po luftojmë dhunën ndaj grave dhe vajzave, në 26 vende të globit […] Ne gjithashtu u bëjmë thirrje Shteteve Anëtare të ratifikojnë Konventën e Stambollit - instrumenti i parë ligjërisht i detyrueshëm në nivelin ndërkombëtar për të luftuar dhunën ndaj grave dhe dhunën në familje. Qëllimi ynë është shumë i qartë: t'i japim fund të gjitha formave të dhunës ndaj grave dhe vajzave. Ne ua kemi borxh të gjitha viktimave ”, thuhet në deklaratën e përbashkët të Komisionit Evropian dhe Përfaqësuesit të Lartë / Zëvendës Presidentit Josep Borrell me rastin e Ditës Ndërkombëtare për Eliminimin e Dhunës ndaj Grave.