The Office of the European Union Representative
(West Bank and Gaza Strip, UNRWA)

Delegacioni i BE-së ndriçohet me ngjyrë të kaltër për të shënuar Ditën Botërore të Fëmijëve ndërsa BE-ja rrit përpjekjet për të promovuar të drejtat e fëmijëve në të gjithë botën

20/11/2020 - 16:44
News stories

Rimagjinimi i arsimit dhe bërja e tij më të mirë pas pandemisë së Covid-19 ishte tema e diskutimit midis nxënësve dhe përfaqësuesve të qeverisë, BE-së dhe UNICEF-it në Shkup.

 

'Ju duhet të punoni, ne të gjithë duhet të punojmë, për ta bërë botën të denjë për fëmijët e saj', u tha ambasadori i BE-së David Geer nxënësve të Maqedonisë së Veriut, ndërsa u drejtohej atyre me rastin e Ditës Botërore të Fëmijëve.

Simbolikisht, nxënësit gjithashtu këtë vit 'morën' ndërtesën e qeverisë në Shkup për të kërkuar arsim më cilësor dhe gjithëpërfshirës, ​​për të treguar vështirësitë me të cilat përballen gjatë pandemisë dhe për të shprehur shqetësimin e tyre për ndryshimet klimatike. Nxënësit mbajtën podiumin e qeverisë ndërsa zyrtarë, përfshirë Ambasadorin Geer, morën pjesë përmes lidhjeve me video konferencë.

Ambasadori Geer deklaroi se arsimi duhet të pajisë të rinjtë me aftësitë e nevojshme për të marrë pjesë në një treg pune që ndryshon me shpejtësi duke promovuar kreativitetin dhe inovacionin dhe duke i përgatitur ata që t’u përshtaten realiteteve të reja - diçka që është një sfidë kudo në Evropë. "Por që ndonjë nga këto të funksionojë, ju, të rinjtë, duhet të jeni të kyçur që nga fillimi", nënvizoi ai.

 

 

Në prag të 20 Nëntorit, data kur në  vitin 1989 Asambleja e Përgjithshme e KB-së miratoi Deklaratën e të Drejtave të Fëmijëve, ndërtesa e Delegacionit u ndriçua me ngjyrë të kaltër si një gjest simbolik i angazhimit të BE-së për të përparuar të drejtat e fëmijëve.

'Ky vit ka treguar më shumë se kurrë se si krizat prishin jetën e fëmijëve, pa marrë parasysh se në cilin vend jetojnë ", thuhet në deklaratën e përbashkët nga Përfaqësuesi i Lartë i BE-së Josep Borrell dhe Komisioni Evropian për të shënuar këtë ditë. 'Pandemia e koronavirusit dhe pasojat e saj socio-ekonomike kanë një ndikim serioz dhe potencialisht afatgjatë në të mësuarit, mirëqenien, zhvillimin dhe mbrojtjen e fëmijëve', theksohet në deklaratë.

Në përgjigje të numrit në rritje të rasteve të raportuara të abuzimit seksual të fëmijëve në internet gjatë pandemisë, BE-ja miratoi në korrik 'Strategjinë e BE-së për një luftë më efektive kundër abuzimit seksual të fëmijëve'.

Për më tepër, 'Strategjia e BE-së për të drejtat e fëmijëve', që do të miratohet në pranverën e vitit 2021, "do të adresojë sfidat e dala nga pandemia, do të propozojë veprime për të forcuar pjesëmarrjen e fëmijëve, mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave të fëmijëve në të gjitha nivelet në këtë botë të re që po ndryshon ”. Për më tepër, sipas 'Planit të Veprimit të BE-së për të Drejtat e Njeriut dhe Demokracinë 2020-2024' të sapo miratuar, BE-ja po financon veprime dhe iniciativa të shumta për promovimin, mbrojtjen dhe përmbushjen e të drejtave të fëmijëve në të gjithë botën.