Delegation of the European Union to Pakistan

Əlaqə

Delegation of the European Union to Pakistan


Nümayəndə heyətinin sədri: 
Ms Androulla Kaminara

Açılış saatları: 
Monday-Thursday - 08:00-17:15 PST
Friday - 08:00-12:30 PST