Delegation of the European Union to Norway

Den europeiske og internasjonale dagen mot dødsstraff

10/10/2016 - 16:57
News

EUs høyrepresentant for utenrikssaker og sikkerhetspolitikk, Federica Mogherini, og generalsekretæren i Europarådet, Thorbjørn Jagland, har skrevet en felles erklæring i anledning Den europeiske og internasjonale dagen mot dødsstraff, 10. oktober 2016. Teksten er oversatt til norsk av Den europeiske unions delegasjon til Norge.

European and World Day against the Death Penalty

I dag, på Den europeiske og internasjonale dagen mot dødsstraff, bekrefter Europarådet og den Europeiske Union sin sterke og utvetydige motstand mot dødsstraff under alle omstendigheter og i alle saker. Dødsstraff er uforenelig med menneskeverd. Det er inhumant og nedverdigende, har ikke bevist betydelig avskrekkende effekt, og tillater at rettslige feilgrep blir irreversible og fatale.

Avskaffelse av dødsstraff er en enestående prestasjon i Europa. Det er en forutsetning for medlemskap i Europarådet, og absolutt avskaffelse av dødsstraff under alle omstendigheter er nedfelt i Den europeiske unions pakt om grunnleggende rettigheter. Europarådet og EU ber innstendig alle europeiske stater om å ratifisere protokollene til den europeiske menneskerettskonvensjonen, som tar sikte på avskaffelse av dødsstraff.

Europarådet og Den europeiske union oppfordrer på det sterkeste politisk ledelse i alle europeiske land til å sikre etterlevelse av de juridiske og politiske forpliktelser som følger med medlemskap i Europarådet og Den europeiske union.

Europarådet og EU beklager den fortsatte bruken av dødsstraff i Hviterussland, det eneste landet på det europeiske kontinentet som fortsatt tar i bruk dødsstraff. De oppfordrer Hviterusslands myndigheter til å omgjøre gjenstående dødsdommer og snarest få på plass et formelt moratorium på henrettelser som et første steg mot avskaffelse av dødsstraff. Introduksjon av et slikt moratorium ville være et avgjørende steg i å føre Hviterussland nærmere pan-europeiske rettslige standarder.

Europarådet og Den europeiske union ønsker den globale trenden i retning avskaffelse av dødsstraff velkommen. I dag har mer enn to tredeler av alle land avskaffet dødsstraff enten i lov eller i praksis. Imidlertid beklager Europarådet og Den europeiske union at antallet henrettelser har økt i noen av de landene som fortsatt opererer med dødsstraff og at noen land som hadde de facto moratoria har utført henrettelser. Begge organisasjonene er særlig forferdet når dette involverer henrettelse av mindreårige, noe som strider mot folkeretten. Noen land fortsetter å bruke dødsstraff i narkotikasaker, noe som også er i strid mot internasjonal lov.

I juni i år fant den sjette verdenskongressen for opphevelse av dødsstraff sted i Oslo. Alle land og organisasjoner som deltok på konferansen stilte seg samlet bak kravet om et globalt moratorium på dødsstraff.

Europarådet og Den europeiske union håper at momentet fra verdenskongressen gjenspeiles i et økende antall land som støtter resolusjonen om moratorium på benyttelsen av dødsstraff, som skal stemmes over under FNs 71. generalforsamling i desember 2016.

 

Les uttalelsen på engelsk her

Editorial Sections:

Author