Den europeiske unions delegasjon til Norge

Ny strategi for et sterkere og mer motstandsdyktig Schengen-område

09/06/2021 - 11:00
News stories

2. Juni la Europakommisjonen frem en ny strategi som skal gjøre Schengen-området sterkere og mer motstandsdyktig. Schengen er det største området i verden hvor borgere kan reise fritt og er hjemmet til flere enn 420 millioner mennesker. Bevegelsesfriheten og avskaffelsen av kontroller ved de indre grensene mellom Schengen-landene er sentral for den europeiske livsstilen, med 3.5 millioner mennesker som krysser mellom Schengen-land hver dag.

Den nye strategien tar som utgangspunkt de utfordringene som Schengen-området har møtt de siste årene. Dermed har strategien som mål:

  • Å sikre effektiv forvaltning av EUs ytre grenser. Dette innebærer å gjøre grense- og migrasjonsstyringsinformasjonssystemer interoperable innen 2023, samt digitalisering av visumsøknader og reisedokumenter;
  • Å styrke Schengen-området internt med nye initativer og kodekser som skal styrke blant annet politisamarbeid og lette informasjonsutveksling;
  • Å forberede beredskap og forvaltning ved å revidere Schengens evaluerings- og overvåkningsmekanisme. Kommisjonen vil også senere legge frem et forslag om å revidere grensekodeksen, samt legge frem en beredskapsplan for det "grønne felt" systemet;
  • Å utvide Schengen-området, spesielt til EU-medlemsland som ennå ikke er en del av Schengen.

Kommisjonens forslag om å revidere Schengens evaluerings- og overvåkningsmekanisme har som hensikt å fremme felles tillit og å sikre hurtig identifisering av eventuelle mangler. Endringene innebærer derfor mer evaluering og rapportering om Schengen-området og dets virke. 

Mer om dette kan du lese her og her

Forfatter