Delegation of the European Union to Norway

Feiret 25 år med EØS-avtalen

22/03/2019 - 14:14
News stories

Statsminister Erna Solberg feirer EØS 25 år

 

Fredag 22.mars deltok statsminister Erna Solberg på markeringen i Brussel av 25 år med EØS-avtalen. Markeringen fant sted i forbindelse med møtet i Det europeiske råd med alle stats- og regjeringssjefer i EU, samt EUs toppledelse. Statsministerne fra de tre EFTA-landene Norge, Island og Liechtenstein var invitert til å delta på møtet og sammen feire EØS-avtalens 25-års jubileum.

- Avtalen har bidratt til å sikre velferd og jobber – både i EU og i Norge. Samtidig er vi nødt til å finne svar på de utfordringene europeiske borgere står ovenfor, sa statsminister Erna Solberg i sin tale til EU-rådet. Statsministeren trakk blant annet frem klimaendringer, migrasjon og arbeidslivskriminalitet som utfordringer som krever europeisk samarbeid.

Statsministerne fra Island og Liechtenstein holdt også tale på markeringen og president i Det europeiske råd, Donald Tusk, takket EØS-landene for det gode samarbeidet i sin tale.

-Vi kan være stolte av det vi har oppnådd. EØS bringer oss sammen som likestilte parter i det indre markedet og gir tilgang til dets fire friheter: av varer, personer, tjenester og kapital, sa Tusk i sin tale.

- I løpet av disse årene – sammen med Norge, Island og Liechtenstein – har vi jobbet sammen som en familie, bygget et bedre Europa for alle våre innbyggere, sa han videre.

Avtalen om det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) er en avtale mellom EUs medlemsland og de tre EFTA-landene Norge, Island og Liechtenstein. Gjennom EØS-avtalen er EFTA-landene en del av EUs indre marked. EUs "fire friheter" - fri bevegelse av personer, varer, tjenester og kapital – er kjernen i EØS-avtalen.

 

Her er Erna Solbergs tale: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/25th-anniversary-of-the-european-economic-area/id2637473/

Her er Donald Tusks tale: https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/03/22/speech-by-president-donald-tusk-at-the-event-on-the-25th-anniversary-of-the-eea-agreement/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Speech+by+President+Donald+Tusk+on+the+occasion+of+the+25th+anniversary+of+the+EEA+Agreement

 

 

 

Editorial Sections: