Delegation of the European Union to Norway

EU-kommissær for internasjonalt samarbeid og utvikling, Neven Mimica, på Norgesbesøk 6.november

13/11/2018 - 13:04
News stories

Tirsdag 6.november var Neven Mimica, EU-kommissær for internasjonalt samarbeid og utvikling, på Norgesbesøk i andledning påfyllingskonferansen for den globale finansieringsfasiliteten (GFF) for Every Woman Every Child som ble avholdt i Oslo.

GFF er en finansieringsmekanisme hvor flere land, organisasjoner og stiftelser jobber sammen for å hjelpe land med å bygge opp tiltak for å håndtere de største helse- og ernæringsproblemene for kvinner, barn og ungdom.

Kommissær Mimica erklærte at EU vil støtte GFF's arbeid med 30 millioner dollar. Han understreket viktigheten av investeringer i helsen til kvinner, tenåringer og barn, noe som blir en svært sentral del av arbeidet med å oppnå bærekraftsmål 3 knyttet til global helse innen 2030, og sa at GFF kan spille en viktig rolle i vår felles innsats får å komme i mål på dette feltet.

Under konferansen hadde Mimica møter med blant annet statsminister Erna Solberg, utviklingsminister Nikolai Astrup, Melinda Gates og direktør i Verdensbanken, Kristalina Georgieva.

Under møtet med Erna Solberg diskuterte man hvordan arbeidet for å nå bærekraftsmål 3 kan effektiviseres og hvordan innsatsen på utviklingsområdet generelt kan koordineres bedre. Mimica og utviklingsminister Astrup ble enige om å samarbeide enda tettere, særlig med tanke på digitalisering, marin forsøpling og aktivisering av privat sektor.

Konfereansen ble arrangert av Norge sammen med Burkina Faso, Verdensbanken og Bill og Melinda Gates-stiftelsen.

 

Les mer om GFF og EUs bidrag her: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6288_en.htm

Editorial Sections: