Delegation of the European Union to Norway

Барај

Уреднички написи Show

Типови на содржина Show

Filter by tags:

Authoring Information Show

Dates Show

 1. Видео
 2. Видео
  Videos: 
  Европската Унија со 60 милиони евра за поддршка на руралниот и земјоделскиот сектор (2014 - 2020).

  Како бизнисите во руралните подрачја остваруваат придобивки од ИПАРД (2)

 3. Видео
  Videos: 
  Éclaireurs de la transition énergétique dans l'océan Indien  (version courte)

  Éclaireurs de la transition énergétique dans l'océan Indien (version courte)

 4. Видео
  Videos: 
  IPARD програмата со поддршка на земјоделскиот и прехрамбениот сектор во руралните области.

  Како бизнисите во руралните подрачја остваруваат придобивки од ИПАРД (1)

 5. Видео
  Videos: 
  Cohésion . Course d'orientation OTP-FACA

  Cohésion. Course d'orientation OTP-FACA

 6. Видео
  Videos: 
  Fêtes de fin d'année 2019

  Fêtes de fin d'année 2019

 7. Видео
 8. Видео
  Videos: 
  On the spot: H. E. Mr Vincent DEGERT, #EU Ambassador on Maritime Security in Western Indian Ocean

  On the spot: H. E. Mr Vincent Degert, EU Ambassador on Maritime Security in Western Indian Ocean

 9. Видео
  Videos: 
  Tunisie - Agriculture

  Tunisie- Agriculture

 10. Видео
  Videos: 
  Tunisie - Industries

  Tunisie- Industries

Pages