Den europeiske unions delegasjon til Norge

EEAS RSS Feeds

Displaying 71 - 78 of 78

10.-12. februar var Europakommisjonens visepresident for energiunionen, Maroš Šefčovič, på besøk i Norge i anledning Oslo Energy Forum. Norsk gass og samarbeidet om energiunionen sto sentralt på agendaen under besøket, og visepresidenten møtte en rekke norske ministere.

Torsdag 28. februar møttes representanter fra en rekke Trøndelagsskoler i Trondheim for å lære mer om Erasmus+, og hvordan skrive gode prosjektsøknader. Seminaret ble arrangert av EUs delegasjon til Norge, i samarbeid med Trøndelags Europakontor og Senter for internasjonalisering av utdanning (SiU).

24.-26. januar deltok ambassadør Helen Campbell på den tiende Arctic Frontiers-konferansen med temaet "industri og miljø". Norge og EU deler en rekke felles interesser i Arktis.

26. januar publiserte Europakommisjonen en rapport om det første året med Erasmus+, EUs nye program for utdanning, opplæring, ungdom og sport. Med et budsjett på 2 milliarder euro i sitt første år har Erasmus+ allerede gitt over én million mennesker muligheten til å delta i 18 000 finansierte prosjekter.

20. januar deltok ambassadør Helen Campbell på Norges Rederiforbunds frokostseminar "EU i krise? Konsekvenser for næringslivet," sammen med EØS- og EU-minister Elisabeth Aspaker, Tysklands ambassadør Axel Berg, og administrerende direktør i rederiforbundet, Sturla Henriksen. Ambassadøren orienterte om utfordringene med flyktningkrisen, EUs respons, og planene for 2016.

1. januar 2016 trådte frihandelsavtalen (DCFTA) mellom EU og Ukraina i kraft, som en del av assosieringsavtalen fra juni 2014. DCFTA skaper et gjensidig åpent marked for varer og tjenester, og sikrer forutsigbare rammevilkår for næringslivet i Ukraina og EU.

Pages