Den europeiske unions delegasjon til Norge

EEAS RSS Feeds

Displaying 31 - 40 of 93

Europakommisjonen presenterte onsdag en grønnbok for å få i gang en bred politisk debatt om utfordringene og mulighetene med et aldrende Europa.

EU og Storbritannia har nådd en avtale!

EU og Storbritannia har nådd en avtale

18. januar lanserte Europakommisjonen designfasen av Det nye europeiske Bauhaus-initiativet, et prosjekt som tar sikte på å kombinere design, bærekraft, og investeringer for å bidra til målene i European Green Deal.

Som et ledd i å nå EUs klimamål foreslår Europakommisjonen å modernisere EUs batteri-lovgivning. Batterier er en nøkkelteknologi i transisjonen for klimanøytralitet og en mer sirkulær økonomi.

EUs stats- og regjeringsoverhoder møttes i forrige uke til EU-toppmøte, 10.– 11. desember. Her ble de enige om 55% reduksjon i klimagassutslipp, og vedtok konklusjoner om blant annet Covid-19 og sikkerhet.

25. november vedtok Europakommisjonen en egen legemiddelstrategi for EU. Strategien har som mål å sikre pasienters tilgang til innovative og rimelige medisiner i tillegg til å støtte konkurransekraft, innovasjonskapasitet og bærekraft i EUs legemiddelindustri.

11. november tok EU sine første skritt mot en Europeisk helseunion. For å øke innsatsen mot COVID-19-pandemien og fremtidige helsekriser, er det behov for mer koordinering på EU-nivå, mener Europakommisjonens president, Ursula von der Leyen.

Pages