Den europeiske unions delegasjon til Norge

EEAS RSS Feeds

Displaying 1 - 10 of 93Den 3. juni la Kommisjonen fram et forslag om et rammeverk for en digital ID-løsning som skal kunne tas i bruk av EU-borgere og andre som er bosatt i unionen, samt bedrifter som opererer i EU.

Løsningen tar form av en digital ID-"lommebok", som gir brukerne en sikker lagringsplass på nett for sine personlige dokumenter; nasjonale identitetspapirer, førerkort, bankdetaljer m.m. Disse kan så deles med et enkelt tastetrykk. Dette vil kunne gi brukerne enkel tilgang til digitale tjenester i hele Europa. 

2. Juni la Europakommisjonen frem en ny strategi som skal gjøre Schengen-området sterkere og mer motstandsdyktig. Schengen er det største området i verden hvor borgere kan reise fritt og er hjemmet til flere enn 420 millioner mennesker. Bevegelsesfriheten og avskaffelsen av kontroller ved de indre grensene mellom Schengen-landene er sentral for den europeiske livsstilen, med 3.5 millioner mennesker som krysser mellom Schengen-land hver dag.

Den nye strategien tar som utgangspunkt de utfordringene som Schengen-området har møtt de siste årene. Dermed har strategien som mål:EUs nye tilnærming til forsknings- og innovasjonssamarbeider - strategisk, åpen og gjensidigEUs atferdskodeks mot desinformasjon er den første av sitt slag. Siden 2018 har den vært en standard for digitale platformer og andre aktører som ønsker å få bukt med falsk og misvisende informasjon. Flere av de største digitale aktørene, som Facebook, Google og Twitter har signert, samt bidratt til å utvikle kodeksen.

18. mai la Europakommisjonen frem sine ambisjoner om en felles selskapsskatt i EU. Kunngjøringen er en del av en bredere EU-agenda for skattereformer og inneholder både en langsiktig og en kortsiktig visjon for den økonomiske gjenopprettingen etter covid-19.

 

Kommisjonen sikter mot null forurensning i luft, vann og jord

Europakommisjonen la 5. mai fram et forslag for et nytt instrument for å forhindre mulige konkurransevridende effekter av utenlandske subsidier i det indre markedet. EU er avhengig av et sterkt, åpent og konkurransedyktig indre marked. Og mens statsstøtte fra EU-medlemsstater er underlagt nøye kontroll, finnes det få mekanismer for å kontrollere og regulere statsstøtte fra tredjeland.

Den europeiske unions delegasjon til Norge søker en Policy Officer i seksjon for politikk, handel og informasjon

EUs delegasjon til Norge gratulerer Inga Berre som mottaker nummer 10 000 av midler fra Det europeiske forskningsrådet (ERC). I dag feirer ERC en ny milepæl: 10 000 forskere fra Europa og verden over har mottatt midler til å følge sine beste ideer.

Pages