Den europeiske unions delegasjon til Norge

EEAS RSS Feeds

Displaying 1 - 10 of 84

EUs delegasjon til Norge gratulerer Inga Berre som mottaker nummer 10 000 av midler fra Det europeiske forskningsrådet (ERC). I dag feirer ERC en ny milepæl: 10 000 forskere fra Europa og verden over har mottatt midler til å følge sine beste ideer.Velkommen, Leonor!

Vår mye trainee, Leonor, startet denne uka på delegasjon og skal jobbe hos hos oss de neste fem månedene. Hun skal jobbe på tvers av ulike saksområder, også her på EU-nytt og delegasjonens sosiale medier.

Leonor (25) startet denne uka som trainee på delegasjonen, og skal jobbe hos oss de neste fem månedene.

 

Den indopasifiske region - som strekker seg fra Afrikas østkyst til øynasjonene i Stillehavet - er en region EU og medlemslandene lenge har hatt et omfattende samarbeid med.

EU har nå vedtatt en ny strategi for sitt engasjement i regionen, med mål om å støtte opp om regionens stabilitet, sikkerhet, velstand og bærekraftige utvikling. Samtidig vil EU også fremme demokrati, rettsstatsprinsipper, menneskerettigheter og folkerettens stilling i regionen.

 

Tidligere denne måneden la Kommisjonen fram sin femårige strategi for bekjempelse av organisert kriminalitet. EU vil bryte ned strukturene i organisert kriminalitet, fjerne lønnsomheten fra kriminell virksomhet, styrke rettshåndhevelse og politisamarbeid i Europa og ruste opp rettsvesenet for den digitale tidsalderen.På mandag la Kommisjonen fram forslag om at varer og tjenester som Kommisjonen og andre EU-organer stiller til rådighet for medlemsland og EU-borgere i krisetider, skal være fritatt moms. 

Bakgrunnen for forslaget er at merverdiavgiften på visse transaksjoner har vist seg å være en kostnadsfaktor i offentlige anskaffelser, noe som belaster allerede begrensede budsjetter. 

En oversikt over forholdet mellom Norge og EU

Languages:Det Europeiske innovasjonsrådet skal styrke Horizon Europe


Pages