Den europeiske unions delegasjon til Norge

EEAS RSS Feeds

Displaying 1 - 10 of 48

Rene Colditz (European Commission) will present EU policies to ensure that forests and land contribute to the fight against climate change.

 

Fredag 23. november 2018 inviterer Den europeiske unions delegasjon til Norge og Landbruksdirektoratet til åpent seminar i Oslo om utviklingen av miljø- og klimatiltak i landbrukspolitikken i EU og Norge.

Europakommisjonen la sommeren 2018 fram forslag til endringer i EUs felles landbrukspolitikk (Common Agricultural Policy – CAP) for 2021–2027. Blant ni overordnede mål legges det økt vekt på klima, miljø og bærekraft. Norges miljøvirkemidler innenfor landbruket har vært gjennomgått, og har nå blant annet gitt ny ordning for nasjonalt miljøprogram fra 2019.

Languages:

I 1985 ble "De europeiske kulturhovedsteder" startet som et initiativ fra Den europeiske union.

Siden den gang har initiativet vokst til å bli et av de mest ambisiøse kulturprosjektene i Europa og et av de mest populære blant våre borgere.

Målet er å løfte frem mangfoldet av kulturer i Europa og belyse fellestrekkene de deler -  og på den måten fremme gjensidig forståelse, interkulturell dialog, samt øke følelsen av å tilhøre et felles kulturområde. 

Languages:

I går kveld ble Den internasjonale alliansen for torturfri handel formelt lansert, under FNs Generalforsamling i New York. Statssekretær Tone Skogen stod for Norges sammenslutning til alliansen. Alliansen er et samarbeidsprosjekt iverksatt av den Europeiske Union (EU), Argentina og Mongolia, med totalt 58 deltakende land. Siktemålet er å stoppe all handel med produkter som blir brukt til tortur eller henrettelser.   

 

 

På mandag 12. juni ankom Federica Mogherini Norge for å holde bilaterale samtaler og delta på Oslo Forum. Forumet har blitt holdt årlig i 15 år og er et sted hvor politikere, fredsmeklere og forskere deltar for å diskutere konfliktløsning og fredsprosesser. Mogherini deltok i et panel den første dagen med utenriksministrene fra Norge, Iran, Indonesia og den tidligere utenriksministeren i USA John Kerry.

 

Europadagen og Erasmus+ ble feiret på storslått vis av EØS- og EU- minister Frank Bakke Jensen og nesten 240 andre gjester torsdag 11. mai.

Fremtiden til Den europeiske unionen er et valg – et valg som tilhører hver og en av Europas borgere og et valg som har betydning for hele verden.

I år har Den europeiske union fylt 60 år. Det har vært 60 år med fred, beskyttelse for våre arbeidere, muligheter for våre bedrifter, samt 60 år med frihet og rettigheter.

 

18. april ble Ajla kåret til vinneren av Instagram-konkurransen #MittErasmusminne hvor nåværende og tidligere Erasmus-deltakere ble bedt om å dele sitt beste Erasmus-minne.

 

Ajlas bilde har fanget et morsomt øyeblikk med liv og røre, og teksten utdyper godt hvordan man kan vokse og utvikle seg gjennom Erasmus+-programmet.

 

 

Pages