Den europeiske unions delegasjon til Norge

EEAS RSS Feeds

Displaying 1 - 10 of 52

I dag, på den internasjonale og europeiske dagen mot dødsstraff bekrefter EU og Europarådet vår motstand mot bruk av dødsstraff under alle omstendigheter og vårt fortsatte krav om universell avskaffelse av dødsstraff.

Vær oppmerksom på at søknadsfristen for denne stillingen nå er passert.

 

Om oss

Languages:

Akevitt og vodka fra Norge har i dag oppnådd den høythengende europeiske merkevarebeskyttelsen PGI – beskyttet geografisk opprinnelse – som beskytter nasjonale, regionale og lokale matskatter i EU.

Rene Colditz (European Commission) will present EU policies to ensure that forests and land contribute to the fight against climate change.

 

Fredag 23. november 2018 inviterer Den europeiske unions delegasjon til Norge og Landbruksdirektoratet til åpent seminar i Oslo om utviklingen av miljø- og klimatiltak i landbrukspolitikken i EU og Norge.

Europakommisjonen la sommeren 2018 fram forslag til endringer i EUs felles landbrukspolitikk (Common Agricultural Policy – CAP) for 2021–2027. Blant ni overordnede mål legges det økt vekt på klima, miljø og bærekraft. Norges miljøvirkemidler innenfor landbruket har vært gjennomgått, og har nå blant annet gitt ny ordning for nasjonalt miljøprogram fra 2019.

Languages:

I 1985 ble "De europeiske kulturhovedsteder" startet som et initiativ fra Den europeiske union.

Siden den gang har initiativet vokst til å bli et av de mest ambisiøse kulturprosjektene i Europa og et av de mest populære blant våre borgere.

Målet er å løfte frem mangfoldet av kulturer i Europa og belyse fellestrekkene de deler -  og på den måten fremme gjensidig forståelse, interkulturell dialog, samt øke følelsen av å tilhøre et felles kulturområde. 

Languages:

I går kveld ble Den internasjonale alliansen for torturfri handel formelt lansert, under FNs Generalforsamling i New York. Statssekretær Tone Skogen stod for Norges sammenslutning til alliansen. Alliansen er et samarbeidsprosjekt iverksatt av den Europeiske Union (EU), Argentina og Mongolia, med totalt 58 deltakende land. Siktemålet er å stoppe all handel med produkter som blir brukt til tortur eller henrettelser.   

 

Pages