Den europeiske unions delegasjon til Norge

State of the European Union 2016 – handling mot felles utfordringer

14/09/2016 - 16:36
News stories

Europakommisjonens president Jean-Claude Juncker holdt sin årlige State of the European Union-tale i Europaparlamentet på onsdag. Juncker gjennomgikk årets prestasjoner og presenterte sine prioriteringer for det kommende året. Talen ble fulgt av en rekke konkrete tiltak som gjør ord til handling.

Kommisjonspresident Jean-Claude Juncker under fremføringen av årets State of the European Union-tale i Europaparlamentet

"De neste tolv månedene er den avgjørende perioden for å levere et bedre Europa: et Europa som beskytter, et Europa som bevarer den europeiske levemåten, et Europa som bemyndiger våre innbyggere, et Europa som forsvarer hjemme og ute, og et Europa som tar ansvar".

Det sa Europakommisjonens president, Jean-Claude Juncker, da han holdt sin årlige State of the European Union-tale i Europaparlamentet onsdag 14. september.

Juncker la vekt på at Den europeiske union står overfor alvorlige utfordringer, og at disse ikke kan løses med en tale eller et toppmøte. Veien videre går gjennom konkrete handlinger for å løse våre felles utfordringer gjennom europeisk samarbeid.  I forbindelse med Junckers tale gikk Europakommisjonen derfor ut med en rekke tiltak innen følgende områder:

-              Telekommunikasjon

-              Europeisk investeringsplan

-              Ekstern investeringsplan

-              Opphavsrett

-              Budsjettgjennomgang

-              Kapitalmarkedsunion

-              Sterkere ytre grenser

-              Sikkerhetsunion

-              Bedre regelverk

Du kan lese hele talen her, eller en oppsummering her.