Den europeiske unions delegasjon til Norge

EUs Farm to Fork-strategi

30/03/2021 - 13:29
News stories

Farm to Fork er EUs strategi for å gjøre det europeiske matsystemet sunnere, mer rettferdig og mer miljøvennlig. Strategien er et nøkkelkomponent i Europas grønne giv, som skal gjøre Europa til verdens første klimanøytrale kontinent. Farm to Fork er også sentralt i EUs arbeid for å nå FNs bærekraftsmål, og addresserer bærekraftsutfordringer i hele produksjonskjeden.

Verdens matsystemer står overfor flere alvorlige utfordringer. Produksjon, omgjøring, distribusjon og konsum av mat står for en tredjedel av verdens utslipp av klimagasser og legger beslag på store mengder naturressurser. Matsystemer bidrar til tap av biologisk mangfold, og negative helsekonsekvenser som følge av både over- og underernæring. I tillegg er det et store problemer med å sikre god avkastning og gode arbeidsplasser, spesielt i primærnæringen. Dette må ryddes opp i gjennom en helhetlig tilnærming til hvordan mat produseres og forbrukes.

Farm to Fork skal sikre europeere tilgang til mat som er sunn, rimelig og bærkraftig. Strategien skal aksellerere overgangen til et matsystem som har en nøytral eller positiv påvirkning på miljøet; et matsystem som kan motvirke eller tilpasses klimaendringene, og som kan reversere tapet av biologisk mangfold. I tillegg skal den bidra til å gjøre matsystemet mindre sårbart for kriser, slik som covid-19.

Tiltakene inkluderer:

  • Et system for bærekraftsmerking av mat
  • Halvering av matsvinn innen 2023
  • Investering i forskning og innovasjon relatert til matproduksjon og miljø
  • Promotering av bærekraftig matproduksjon, både i Europa og globalt

Innen 2030 har EU som mål å

  • Redusere bruken av kjemiske og farligere typer pesticider med 50%.
  • Redusere tapet av næringsstoffer i matjord med 50%. Setning
  • Redusere bruken av antibiotika i landbruk og akvakultur med 50%
  • Styrke organisk matproduksjon til å omfatte 25% av EUs totale matjord

Farm to Fork vil forandre måten vi produserer, distribuerer og konsumerer mat, og skape muligheter i alle deler av produksjonskjeden for både forbrukere og produsenter.

Les mer her, og her

 

Redaksjonens innhold: