Den europeiske unions delegasjon til Norge

EU, Storbritannia og Norge enige om fiske i Nordsjøen

17/03/2021 - 13:33
News stories

 

Historiens første trepartsavtale om fiske i Nordsjøen mellom EU, Norge og Storbritannia er nå klar.  Avtalen fastsetter totalkvoten for Nordsjøfisket og kvotefordelingen mellom partenes respektive fiskeriflåter.

Dette er den første avtalen for fiskeressursene i Nordsjøen som har blitt framforhandlet i et trilateralt format, etter at Storbritannia forlot EU. Avtalen dekker i alt mer enn 636 000 tonn fisk. Partene ble også enige om tiltak for å beskytte blant annet småtorsk, slik at denne bestanden vil kunne gjenoppbygges. I tillegg vil de tre partene samarbeide om kontroll og overvåking av nordsjøfisket.

Kvotene for 5 av 6 fiskebestander som dekkes av avtalen ble satt i overenstemmelse med anbefalingene fra International Council for the Exploratio nof the Seas (ICES), for å sikre bærekraftige bestander. 

EU og Norge har også inngått tre topartsavtaler, blant annet for de felles fiskeressursene i Skagerakk og Kattegat samt en naboskapsavtale for Norge og Sverige.

Avtalene gjør at EUs fiskeriflåte vil kunne gjenoppta sin virksomhet i norske farvann, og omvendt. Dette er positivt, da uenighet om tillatelser har satt deler av nordsjøfisket på vent siden 1. januar. 

Les mer her.

Redaksjonens innhold: