Den europeiske unions delegasjon til Norge

EUs digitale kompass for 2030

12/03/2021 - 14:33
News stories

Kommisjonen presenterte denne uken sin visjon for den digitale transformasjonen av Europa, kalt Europas digitale kompass. Dette er en konkretisering av EUs overordnede digitale strategi, og består av målrette tiltak for å oppfylle de høye ambisjonene for den videre digitaliseringen av Europa nedfelt i strategien.
EUs digitale strategi, som ble lansert i fjor, tar sikte på å gjøre Unionen til en verdensleder og rollefigur innenfor digitalisering og digital økoonomi. EU vil bruke digitalisering som et middel til å forbedre livene til sine borgere, og fremme et åpent, demokratisk og bærekraftig europeisk samfunn. EU skal også arbeide for å sikre en rettferdig og kompetitiv digital økonomi.
 
Europas digitale kompass inneholder konkrete tiltak som skal iverksette strategien fram mot 2030. Disse inkluderer:
  • Styrke borgere og yrkesaktives digitale kompetanse
Innen 2030 bør 80% av EU-borgere inneha grunnleggende digitale ferdigheter. EU har som mål at det innen 2030 skal være 20 millioner IKT-spesialister i arbeid i Europa. Kjønnsulikheten i IT-sektoren skal utjevnes.
  • Sikker og bærekraftig digital infrastruktur
Innen 2030 skal alle bebodde områder ha 5G dekning, og alle husholdninger i EU skal ha gigabit-tilkobling. Europeisk industri skal stå for 20% av verdens produksjon av høymoderne og bærekraftige semikonduktorer. 10 000 klimanøytrale knutepunkter for databehandling skal være opprettet, og Europa skal ha fått sin første kvantedatamaskin.
  • Digitalisering av næringsliv
Kommisjonen har som mål at innen 2030 skal tre fjerdedeler av europeiske bedrifter ta i bruk skytjenester, stordata og kunstig intelligens som del av sin virksomhet. 90% av små og mellomstore bedrifter skal ta i bruk grunnleggende digitale teknologier. Antallet «enhjøringsbedrifter» (oppstartsbedrifter med en verdi på over 1 milliard euro) i EU skal fordobles.
  • Digitalisering av offentlige tjenester
Innen 2030 skal alle de viktigste offentlige tjenestene være tilgjengelig på nett. Elektronisk ID skal være i bruk blant minst 80% av EU-borgere, og alle vil ha tilgang til sine digitale pasientjournaler.  
 
Kommisjonen vil i tillegg fasilitere en rekke multinasjonale prosjekter mellom EU, medlemsland og industrien for å møte kritiske utfordringer knyttet til den digitale omstillingen. Kommisjonen vil også jobbe for å styrke EU-borgeres digitale rettigheter, noe som takk vil bli viktigere i årene som kommer.
EU setter høye ambisjoner for den digitale omstillingen de neste ti årene, som President Ursula von der Leyen har kalt «EUs digitale tiår».


Les mer her og her
Redaksjonens innhold: