Den europeiske unions delegasjon til Norge

Nye energimerker fra 1. mars

03/03/2021 - 12:54
News stories


For å bistå forbrukere i å redusere sine strømutgifter og karbonavtrykk, blir en ny type energimerkning tatt i bruk hos elektronikkforhandlere i EU og EØS fra 1. mars 2021.

Siden stadig flere produkter oppnår ratinger som A+ eller A++ i det gamle rangerinsystemet går man nå over til en enklere A-G skala med strengere kriterier, hvor kun de færreste produktene på markedet i dag vil kunne oppnå en A. Dermed er det «plass» på skalaen til mer energieffektive produkter som enda ikke har blitt tilgjengelig på markedet.  Som kommissær for energi Kadri Simson forklarte:

«Den første energimerkingen har vært særdeles vellykket. Den har spart gjennomsnittelige husholdninger i Europa flere hundre euro i året og motivert firmaer til å investere i forskning og utvikling. Ved utgangen av februar var mer enn 90% av produkter merket med enten A+, A++ eller A+++. Det nye systemet vil være tydeligere for forbrukere, og sikre at selskaper fortsetter å innovere og produsere enda mer effektive produkter. Dette hjelper oss også å redusere klimagassutslipp.»

De nye merkene vil i første omgang bli tatt i bruk i fire produktkategorier: Frysere og kjøleskap, oppvaskmaskiner, vaskemaskiner, samt TVer og PC-skjermer. Merker for lyspærer vil implementeres 1. september, og mange andre typer produkter vil få sine merker i løpet av de neste årene. 

De nye merkene har også en QR-kode, som vil gi forbrukere tilgang på ytterligere informasjon om produktenes energiforbruk gjennom en dedikert EU-database. 

Les mer her.

Redaksjonens innhold: