Den europeiske unions delegasjon til Norge

Bygger broer for en robust fremtid for Arktis

03/02/2021 - 14:19
News stories

Bygger broer for en robust fremtid for Arktis

EUs høyrepresentant, Josep Borrell, deltok tirsdag på årets Arctic Frontiers-konferanse, «Building Bridges».  

Årets tema, Å bygge broer, handler om hvor viktig det er å beskytte Arktis som en region for fred og samarbeid i en tid med økende spenninger og usikkerhet.

Samarbeider for Arktis

EU er forpliktet til et godt samarbeid med våre internasjonale partnere for å sikre at Arktis forblir en stabil og velstående region.

"Vi tror at et trygt, stabilt, bærekraftig, fredelig og velstående Arktis ikke bare er viktig for Arktis, men også for EU og faktisk for hele verden", sier Borrell på konferansen. "EU er i Arktis, og vi har både strategiske og daglige interesser i arktiske spørsmål", fortsetter han.

EUs spesialutsending for Arktis, Michael Mann, legger til at "vi har tre medlemsland, Danmark, Sverige og Finland som er arktiske stater. Vi er forbrukere av et stort antall produkter som kommer fra Arktis. Fisk, olje, gass... Og i fremtiden, særlig for det grønne skiftet, vil en rekke mineraler som finnes i Arktis også være viktige".

EU Green Deal

Arktis er et godt eksempel på hvorfor multilateralt samarbeid er så viktig, mener Borrell. Og klimaendringene er helt klart den største trusselen Arktis står overfor. Med EU Green Deal ønsker EU å få på plass effektive multilaterale avtaler for å oppnå karbonneutralitet innen 2050. "EU står for bare 7% av de globale utslippene, og vi vil samarbeide med alle våre partnere rundt om i verden, og ikke minst de arktiske statene, for å nå målene i Paris-avtalen», forklarer Borrell.

"Hva kan bedre illustrere behovet for Green Deal enn hva som skjer i Arktis?", påpeker også Mann, som vektlegger at det er de som bor i regionen som selv vet best hvor viktig, men også hvor vanskelig det er å balansere klimamål med økonomisk aktivitet i regionen.

EUs arktiske politikk

I år oppdaterer EU sin arktiske politikk med fokus på tre hovedmål:

  • Å bevare fredelig samarbeid i Arktis;
  • Å bremse effekten av klimaendringer;
  • Å støtte bærekraftig utvikling i arktiske regioner for fremtidige generasjoner.

Mer om EUs deltakelse og konferansen kan du lese om her.

Redaksjonens innhold: