Den europeiske unions delegasjon til Norge

Militær mobilitet: EU og partnere testet kapasiteten

02/02/2021 - 12:48
News stories

Militær mobilitet: EU og partnere testet kapasiteten

28. januar 2021 organiserte EUs utenrikstjeneste (EEAS) en scenariobasert diskusjon (SBD). Formålet var å få i gang målrettede diskusjoner om koordineringen og samarbeidet som kreves for å flytte militære styrker over hele Europa i bestemte, fiktive krisesituasjoner.

Dette vil øke bevisstheten rundt sikkerhet og forsvar og bidra til gjennomføringen av EUs handlingsplan for militær mobilitet. I tillegg bidrar disse diskusjonene til å styrke EUs samarbeid med partnere i arbeidet for å styrke Europas sikkerhet.

SBD ble utført på stabsnivå i en uformell sesjon av Politico-Military Group (PMG) innenfor rammen av krisehåndteringsøvelsen «EU Integrated Resolve 20». I diskusjonen deltok eksperter og delegater fra medlemslandene, EU-partnerne NATO, Canada, USA og Norge, samt EEAS (ISPD, SECDEFPOL, EUMS), Europakommisjonen (DG MOVE, DG TAXUD, DG DEFIS) og Det europeiske forsvarsbyrået (EDA).

Militær mobilitet

Handlingsplanen for militær mobilitet ble lansert i 2018 og har som mål å legge til rette for raske og sømløse militære bevegelser i og utenfor EU.

Handlingsplanen bidrar til EUs felles sikkerhets- og forsvarspolitikk (CSDP) ved å gjøre EU-landene i stand til å handle raskere og mer effektivt, samtidig som den respekterer landenes nasjonale suverenitet og beslutningstaking. Arbeidet koordineres og utføres på EU-nivå mellom EUs institusjoner og organer, herunder Europakommisjonen, EUs utenrikstjeneste (EEAS) og militærstab samt Det europeiske forsvarsbyrået (EDA), og i tett dialog med EUs medlemsland.

Militær mobilitet støttes gjennom andre forsvarsinitiativer, særlig Det permanente strukturerte forsvarssamarbeidet (PESCO), og er et flaggskipprosjekt i samarbeidet mellom EU og NATO.

For mer bakgrunn, se her:

Redaksjonens innhold: