Delegation of the European Union to Norway

7 år med EU-programmet Erasmus+: Aktiv Ungdom!

09/12/2020 - 10:10
News stories

På torsdag feiret EU-programmet Erasmus+: Aktiv Ungdom sitt 7 års jubileum her i Norge. Jubileumet ble markert med egen konferanse i regi av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Konferansen ble avsluttet av vår egen ambassadør, Thierry Béchet.

Erasmus+: Aktiv Ungdom er ungdomsdelen av Erasmus+ i Norge. Det er et program for ungdommer mellom 13 og 30 år, og for dem som jobber med ungdom. I løpet av 2020 har prosjekter i Norge blitt bevilget omtrent 32 millioner, og siden programmet startet har nesten 4500 prosjekter hatt norsk deltakelse.

Erasmus+ er et program for å støtte utdanning, opplæring, ungdom og sport i Europa. Budsjettet for perioden 2014-2020 var på 14,7 milliarder euro og ga 4 millioner europeere muligheten til å studere, trene og få annen erfaring i utlandet. Erasmus+ skaper muligheter ikke bare for studenter, men også for enkeltpersoner og organisasjoner.

EUs ambassadør til Norge, Thierry Béchet, avsluttet konferansen med å forklare hvorfor han mener Erasmus +: Aktiv Ungdom er et så viktig program. Han mener at programmet gir unge mennesker muligheten til å lære og oppleve Europa på en måte som kanskje ikke hadde vært mulig ellers. Han mener at programmet skaper et mer inkluderende og engasjert Europa.

«Erasmus+ er et helt spesielt program. Det har hatt stor suksess og vi har høye ambisjoner også for den neste perioden. Med et økt budsjett ser vi nå fremover, hvor vi skal fokusere på mer inkludering og å takle de nye utfordringene som ligger foran oss», sier Béchet.

Det nye Erasmus+ programmet, for perioden 2021-2027, vil snart være klart. Mer informasjon om dette kommer når EU har vedtatt sitt neste langtidsbudsjett.  

Hvis du vil lære mer om hvordan du enkelt kan søke til lokale, nasjonale og europeiske prosjekter og lære mer om hva andre har oppnådd, les mer her.

Редакторські розділи:

Автор