Den europeiske unions delegasjon til Norge

EU-Nytt - 11. november 2020

11/11/2020 - 11:00
EU-nytt

EEAS

EU-Nytt er tilbake!

Etter en tids pause er «EU-Nytt» nå tilbake. Fremover vil EUs delegasjon til Norge sitt nyhetsbrev sendes ut annenhver uke. Som tidligere vil nyhetsbrevet inneholde et utvalg av relevante saker og møter på EUs dagsorden.

Vi håper du vil følge oss også denne gangen, og oppforder alle som er interesserte i EU til å abonnere på nyhetsbrevet vårt. Du kan melde deg av/på nyhetsbrevet her.

 


Tredjeland i PESCO-prosjekter

5. november vedtok rådet at tredjeland kan inviteres til å delta i individuelle PESCO-prosjekter gitt at de oppfyller visse krav. Tredjeland må blant annet dele EUs verdier og prinsipper, gi en betydelig merverdi til prosjektene og bidra til å nå prosjektmålene. I tillegg krever EU at tredjelandet har en sikkerhetsavtale om utveksling av gradert informasjon med EU. Muligheten for deltakelse er et viktig skritt mot tettere forsvarssamarbeid med EUs partnere!

25 EU-land deltar i Det permanente strukturerte forsvarssamarbeidet (PESCO) som søker å styrke militær beredskap og fylle hull i materialle kapasiteter.

Mer informasjon finner du her.


Ny migrasjonspakt i EU

I september la Europakommisjonen frem sitt forslag til en ny retning for europeisk migrasjonspolitikk. En  omfattende Ny pakt for migrasjon og asyl i EU skal forbedre den tidligere forvaltningen ved å styrke samarbeidet med tredjeland, og forbedre og modernisere prosedyrene ved EUs yttergrenser. I tillegg foreslås en ny mekanisme for solidaritet og ansvarsfordeling mellom landene i Europa.

13. november skal ministrene i EUs justis- og innenriksråd diskutere en rekke sentrale elementer i asyl- og migrasjonspakten, inkludert interne og eksterne dimensjoner av asyl- og migrasjonspolitikk, men også grensehåndtering.

Les mer her.


Energiunionens statusrapport

Energiunionens statusrapport for 2020 ble publisert 14. oktober og er den første rapporten siden European Green Deal ble vedtatt. Rapporten melder om energiunionens bidrag til Europas langsiktige klimamål, og ser på fremdriften innen avkarbonisering, energieffektivitet, energisikkerhet, det indre energimarkedet, samt forskning, innovasjon og konkurranseevne.

Rapporten gir dessuten veiledning for rask gjennomføring av medlemslandenes nasjonale energi- og klimaplaner (NECPs) og hvordan energirelaterte investeringer og reformer kan gi EUs økonomiske gjenreisning et løft etter Covid-19, blant annet gjennom NextGenerationEU.

Les mer her.


Åpenhet om våpeneksport

26. oktober lanserte EUs utenrikstjeneste en digital database som gir offentlig tilgang til data om medlemslandenes våpeneksport på en brukervennlig måte. Databasen, som vil oppdateres årlig, inneholder informasjon om verdi, destinasjon, og typen våpeneksportlisenser og faktisk eksport fra de ulike medlemslandene for årene 2013-2019.

Selv om beslutninger om utstedelse av eksportlisenser for militært utstyr er en nasjonal sak, er vurderingskriteriene som nasjonale myndigheter baserer sine beslutninger på europeiske. EUs utenrikstjeneste samarbeider med medlemslandene for økt åpenhet i gjennomføringen av det felles rammeverket for våpeneksport.

Les mer her.


Eurostat-rapporten 2020

Eurostat-rapporten for 2020 er nå tilgjengelig og inkluderer også tall for Norge. Rapporten inkluderer statistikk på tema som levekår, utdanning, landbruk og fiskeri, energi, og mye mer. Man kan enkelt søke på gjennomsnittstall for hele EU, enkelte medlemsland, Norge, eller andre EFTA land.

Eurostat er EUs statistikkontor og produserer europeisk statistikk i samarbeid med nasjonale institutter og myndigheter i EUs medlemsland. Statistikkmyndighetene i EØS-landene og Sveits deltar også i samarbeidet.

Her finner du en visuell oversikt over nøkkeltallene du lurer på.


Vi har ny trainee

Vår nye trainee, Konstantina, har vært en del av teamet vårt siden midten av september i år, og skal jobbe hos oss frem til februar 2021. Under praktikantoppholdet skal hun jobbe på tvers av ulike saksområder.

Konstantina har en bachelor i Statsvitenskap fra UiT, en mastergrad fra KU Leuven i Belgia og har spesielt stor interesse for blant annet migrasjon og energipolitikk. I tillegg er hun halvt gresk, og dermed også EU-borger.

Vi gleder oss til fine måneder sammen! Les mer på våre nettsider.