Den europeiske unions delegasjon til Norge

Om EUs delegasjon til Norge

Delegasjonen i Oslo er EUs representasjon i Norge. Vi ivaretar de offisielle forbindelsene mellom EU og Norge, og er én av 139 tilsvarende delegasjoner rundt om i verden. Delegasjonen ble opprettet i 1987 som Europakommisjonens representasjon, og var i mange år ansvarlig for det bilaterale forholdet mellom EU og Norge, samt Island. Mot slutten av 2009, da Lisboa-traktaten trådte i kraft, ble endret Delegasjonen navn til EUs delegasjon til Norge, og det ble samtidig opprettet en egen delegasjon på Island.

Delegasjonen er i stadig kontakt med norske myndigheter, samt viktige aktører i det norske samfunnet, og analyserer og rapporter om utviklingen i Norge.

En annen viktig oppgave for Delegasjonen er å bidra med informasjon om EUs oppbygning, politikk og aktiviteter til både offentlige myndigheter og resten av samfunnet. Delegasjonen arrangerer derfor ofte ABC-seminarer om EU som er åpne for alle, samt drar på besøk til skoler og organisasjoner. Ta kontakt på delegation-norway@eeas.europa.eu om dette er interessant for deg.

Delegasjonen utgir et ukentlig elektronisk nyhetsbrev, EU-nytt, som gir en kort oppsummering av ukens viktige saker, og har lenker til nyheter og dokumenter. Tjenesten er gratis og man kan melde seg opp her. Vi har i tillegg en oversikt på hjemmesiden over alle gratis-publikasjoner som kan bestilles hos oss.

Delegasjonen utgir med jevne mellomrom temabrosjyrer på norsk. Vi har også brosjyrer på dansk og engelsk fra EU sentralt. Brosjyrene er gratis.

Delegasjonen er åpen mellom kl. 09.00 og 16.00. Studenter, forskere, lærere og andre som ønsker tilgang til EUs offisielle dokumenter bør i første rekke henvende seg til de europeiske dokumentasjonssentrene (EUi). Næringslivet får hjelp ved å henvende seg til Enterprise Europe Network Norge.

Generell informasjon om EU og alle offisielle dokumenter finnes på Europa-serveren: http://europa.eu

Helen Campbell
Helen Campbell

Norge og Den europeiske union har et veldig godt og solid forhold. I 1987 ble Europakommisjonens representasjon etablert i Oslo og EU har vært til stede i Norge siden. Forholdet vårt har utviklet seg siden den gang og omfatter nå  de fleste samfunnsområder. 

Norge er EUs femte største handelspartner og EU er den viktigste handelspartneren for Norge, men forholdet vårt bygger på mye mer enn bare handel i energi og fisk. Ved å delta i Den europeiske unions programmer innenfor områder som kultur, utdanning og forskning deler Norge og EU ideer, tanker, kunnskap og erfaringer. Jeg har vært så heldig å få møte mennesker og organisasjoner involvert i europeiske samarbeidsprosjekter i Norge, og jeg har sett hvilken gjensidig gevinst det gir å bringe forskjellige kulturer sammen og samarbeide på tvers av landegrenser.

Jeg vet at det er en stor interesse for europeiske forhold i Norge, noe som en gang i blant fører til refleksjoner om konsekvensene av EU-medlemskap. Det er selvfølgelig opp til det norske folk å bestemme om de vil være medlem av Den europeiske union eller ikke. Medlemskap eller ei, det er i vår felles interesse å opprettholde og videreutvikle vårt sterke og nære forhold.

I den sammenheng syns jeg det er viktig at det norske publikum er i stand til å følge utviklingen i EU. Siden vi er så nære hverandre vil hendelser og prosesser i Den europeiske union og Norge ha store konsekvenser for våre innbyggere. Det er derfor blant denne Delegasjonens viktigste oppgaver å bidra med presis og oppriktig informasjon om Den europeiske union til det norske publikum.

I tillegg til våre faste nyhetsaktiviteter organiserer vi seminarer og presentasjoner om en hel rekke temaer, inkludert "ABC-seminarer om EU". Vi er også glade for og klare til å motta grupper her ved Delegasjonen, samt gi presentasjoner utenfor våre lokaler.

Ikke nøl med å ta kontakt med oss for eventuelle spørsmål eller kommentarer. Dine tilbakemeldinger er verdsatt da vi hele tiden forsøker å forbedre våre tjenester.

Jeg inviterer deg også til å følge min personlige brukerkonto på Twitter, @HelenCampbellEU, samt Delegasjonen på @EUiNorge. Du kan også finne oss på Facebook hvor vi daglig publiserer oppdateringer om Delegasjonens aktiviteter og utviklinger i Den europeiske union. 

Helen Campbell

Ambassadørens hjørne

Ansatte

Ambassadør
Helen Campbell
23 11 51 80
delegation-norway@eeas.europa.eu

Ambassaderåd
Andrew Byrne
23 11 51 88
andrew.byrne@eeas.europa.eu

Attaché
Louise Ringberg
23 11 51 80
louise.ringberg@eeas.europa.eu

Politisk, presse og informasjon

Rådgiver
Karianne Christiansen (i permisjon)
23 11 51 73
karianne.christiansen@eeas.europa.eu 

Rådgiver
Véronique Janand Kolbjørnsen
23 11 51 67
veronique.kolbjornsen@eeas.europa.eu 

Rådgiver
Markus Hole
23 11 51 79
markus.hole@eeas.europa.eu

Rådgiver
(Kontaktperson for menneskerettigheter)
Thomas F. Berntsen
23 11 51 76
thomas.berntsen@eeas.europa.eu

Rådgiver
Céline Henriette Tangen
23 11 51 72
celine-henriette.tangen@eeas.europa.eu

Dokumentalist
Solveig Ulvaaen
23 11 51 69
solveig.ulvaaen@eeas.europa.eu

Pressehenvendelser
22 83 35 83
Sentralbord
delegation-norway@eeas.europa.eu

Administrasjon

Administrasjonssjef
Emilie Dufaure de Lajarte
23 11 51 74
emilie.dufaure-de-lajarte@eeas.europa.eu 

Sjåfør
Reino Rajala
23 11 51 81
reino.rajala@eeas.europa.eu

Administrasjonsmedarbeider
Denise Sutton
23 11 51 68
denise.sutton@eeas.europa.eu 

Languages:
Redaksjonens innhold: