Den europeiske unions delegasjon til Norge

Om EUs delegasjon til Norge

12/05/2016 - 15:31
About us - structure and organisation

EUs delegasjon til Norge — hva den gjør, hva den ønsker å oppnå, og dens ansatte.

Delegasjonen i Oslo er EUs representasjon i Norge. Vi ivaretar de offisielle forbindelsene mellom EU og Norge, og er én av rundt 140 tilsvarende delegasjoner rundt om i verden. Delegasjonen ble opprettet i 1987 som Europakommisjonens representasjon, og var i mange år ansvarlig for det bilaterale forholdet mellom EU og Norge, samt Island. Mot slutten av 2009, da Lisboa-traktaten trådte i kraft, ble endret Delegasjonen navn til EUs delegasjon til Norge, og det ble samtidig opprettet en egen delegasjon på Island.

Delegasjonen er i stadig kontakt med norske myndigheter, samt viktige aktører i det norske samfunnet, og analyserer og rapporter om utviklingen i Norge.

En annen viktig oppgave for Delegasjonen er å bidra med informasjon om EUs oppbygning, politikk og aktiviteter til både offentlige myndigheter og resten av samfunnet. Delegasjonen arrangerer derfor ofte ABC-seminarer om EU som er åpne for alle, samt drar på besøk til skoler og organisasjoner. Ta kontakt på delegation-norway@eeas.europa.eu om dette er interessant for deg.

Delegasjonen utgir et ukentlig elektronisk nyhetsbrev, EU-nytt, som gir en kort oppsummering av ukens viktige saker, og har lenker til nyheter og dokumenter. Tjenesten er gratis og man kan melde seg opp her. Vi har i tillegg en oversikt på hjemmesiden over alle gratis-publikasjoner som kan bestilles hos oss.

Delegasjonen utgir med jevne mellomrom temabrosjyrer på norsk. Vi har også brosjyrer på dansk og engelsk fra EU sentralt. Brosjyrene er gratis.

Delegasjonen er åpen mellom kl. 09.00 og 16.00. Studenter, forskere, lærere og andre som ønsker tilgang til EUs offisielle dokumenter bør i første rekke henvende seg til de europeiske dokumentasjonssentrene (EUi). Næringslivet får hjelp ved å henvende seg til Enterprise Europe Network Norge.

Generell informasjon om EU og alle offisielle dokumenter finnes på Europa-serveren: http://europa.eu

Languages:
Redaksjonens innhold:

Forfatter