Den europeiske unions delegasjon til Norge

Ambassadør Helen Campell på Arctic Frontiers 2016

27/01/2016 - 00:00
News stories

24.-26. januar deltok ambassadør Helen Campbell på den tiende Arctic Frontiers-konferansen med temaet "industri og miljø". Norge og EU deler en rekke felles interesser i Arktis.

Søndag 24. til tirsdag 26. januar deltok ambassadør Helen Campbell på Arctic Frontiers-konferansen i Tromsø sammen med ca. 1400 andre deltakere fra 30 land. Blant talerne var statsminister Erna Solberg, utenriksminister Børge Brende, klima- og miljøminister Vidar Helgesen, olje- og energiminister Tord Lien og fiskeriminister Per Sandberg, statsråder fra Slovakia, Finland og Sverige, samt Admiral Robert Papp, USAs spesialutsending for arktiske spørsmål. Årets konferanse var den tiende i rekken, og markerte også Arktisk Råds 20-årsjubileum.


Arktis svært viktig for EU
Tre av EUs medlemsland er representert i Arktisk Råd, og EU er en av de desidert største destinasjonene for arktiske eksportvarer. Etter forespørsel fra Europaparlamentet og Rådet, vil Europakommisjonen snart presentere et strategidokument om EUs politikk i Arktis. To av de tre sentrale punktene i dette dokumentet vil omhandle bærekraftig økonomisk utvikling og forskning på miljø og klimaendringer i regionen.

 

Felles interesser
EUs fokus sammenfaller i stor grad med konferansetemaet "industri og miljø". Dette kom klart til uttrykk i Solberg og Brendes innlegg, der begge la vekt på nødvendigheten av å balansere behovet for næringsutvikling i regionen med de dramatiske utfordringene klimaendringene fører med seg.


I sin tale understreket olje- og energiminister Tord Lien at Norge og EU har en felles interesse i å utnytte norsk gass for å redusere klimautslipp og bedre energisikkerheten. Klima- og miljøminister Vidar Helgesen fokuserte på bærekraftig utnyttelse av maritime ressurser, og påpekte at fem kilo laks nå koster mer enn et fat råolje. Fiskeriminister Per Sandberg la også vekt på behovet for god styring av fiskebestander for å kunne møte verdens matetterspørsel i fremtiden.

Redaksjonens innhold: