Den europeiske unions delegasjon til Norge

Vellykket lærerseminar i Trondheim

03/02/2016 - 00:00
News stories

Torsdag 28. februar møttes representanter fra en rekke Trøndelagsskoler i Trondheim for å lære mer om Erasmus+, og hvordan skrive gode prosjektsøknader. Seminaret ble arrangert av EUs delegasjon til Norge, i samarbeid med Trøndelags Europakontor og Senter for internasjonalisering av utdanning (SiU).

Seminaret ble avholdt i det nye skolebygget til Thora Storm videregående skole i Trondheim, og rektor Anders Buhaug ønsket velkommen med å fortelle om skolens innsats for internasjonalisering og mobilitet for sine elever og ansatte.

Markus Sebastian Hole representerte EU-delegasjonen, og understreket at den nye Kommisjonen satser tungt på utdanning og Erasmus+. I perioden for 2014-2020 har budsjettet økt med 40 % i forhold til forrige periode for å stimulere til vekst og innovasjon i Europa, og samtidig bidra til å redusere antallet ungdommer som faller utenfor studier eller arbeidslivet.

Henrik Arvidsson fra Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU), som er det nasjonale senteret for internasjonalt samarbeid og det nasjonale kontaktpunktet for EUs utdanningsprogram Erasmus+, bekreftet i sin presentasjon at internasjonalisering og deltakelse i Erasmus-programmet har hatt en positiv effekt på ungdoms muligheter for fast jobb og bedre betalte stillinger. En studie publisert i 2014 slo fast at Erasmus-studenter har halvparten så stor risiko for å bli langtidsledige.

Deltakerne fikk så presentert hvordan flere skoler arbeider med internasjonalisering, og hvilke muligheter og utfordringer de har møtt på underveis. Rektor ved Fosen Videregående skole, Arve Kjøstvedt, vektla at læringskurven har vært bratt, og at det er krevende å sette seg inn i søknadsprosessen. Samtidig er deltakelsen i Erasmus+ viktig for skolen for å øke kunnskapen om andre land og kulturer, samt styrke kompetansen innen nye fagfelt.

En viktig del av seminaret var praktisk veiledning i hvordan man kan benytte seg av prosjektmuligheten i Erasmus+. Ståle Ertzgaard fra Sør-Trøndelag fylkeskommune og Henrik Arvidsson fra SiU ledet hver sin sesjon, og deltakerne ble delt inn i to grupper; én for de som allerede var i gang med søknadsprosessen og én for de som ønsket å lære mer om hvordan søke Erasmus+-midler. Her ble søknadsprosessen gått igjennom, og deltakerne fikk nyttige tips til hva man bør gjøre, hvilke fallgruver man bør unngå, og hvordan man kan knytte søknaden sin opp mot EUs viktige målsetninger for å øke sjansene for gjennomslag.

Ønsker du å lære mer om Erasmus+, og hvordan skrive en god søknad? SiU arrangerer jevnlig søknadsskrivekurs rundt i hele landet. Ler mer på deres hjemmesider www.siu.no

 

Redaksjonens innhold: