Den europeiske unions delegasjon til Norge

Visepresident Šefčovič i Norge

15/02/2016 - 00:00
News stories

10.-12. februar var Europakommisjonens visepresident for energiunionen, Maroš Šefčovič, på besøk i Norge i anledning Oslo Energy Forum. Norsk gass og samarbeidet om energiunionen sto sentralt på agendaen under besøket, og visepresidenten møtte en rekke norske ministere.

Imponert visepresident

Torsdag 11. februar besøkte Šefčovič Sleipnerfeltet sammen med olje- og energiminister Tord Lien for å lære mer om norsk gassproduksjon. Der understreket han at norsk gass vil spille en viktig rolle i overgangen til en lavkarbonøkonomi. "Mange regjeringer i Europa planlegger å bruke mindre kull og olje og heller satse på gass, fordi CO2-utslippene blir lavere når man bruker gass", kunne Šefčovič fortelle norsk presse. Han ble fasinert av arbeidet med fangst og lagring av CO2 på feltet, og uttalte at slike prosjekter kan få stor betydning for å redusere utslipp i Europa.

Visepresidenten besøkte også Kvilldal kraftverk i Suldal sammen med EØS- og EU-minister Elisabeth Aspaker. Under helikopterturen over Blåsjø, kraftverkets hovedmagasin, ble Šefčovič svært imponert da han fikk høre at magasinets energipotensial tilsvarer hele den kinesiske mur dekket med Tesla-batterier, ganger seks.

I Oslo møtte visepresidenten utenriksminister Børge Brende på tomannshånd, før han dro videre til Oslo Energy Forum.

Energiunionen stopper ikke ved EUs grenser

På fredag deltok Šefčovič på en ministersesjon på Oslo Energy Forum sammen med Tord Lien og Minister of State i det britiske energi- og klimadepartementet Andrea Leadsom.  Han møtte også representanter for energi- og miljøkomiteen på Stortinget.

Under ministersesjonen presenterte Šefčovič fire viktige stikkord for energiunionen som illustrerer hvordan Europas energisystemer er i endring: dekarbonisering, diversifisering, digitalisering og demokratisering. I denne prosessen vil gass utgjøre et viktig mellomledd, og på sikt fungere som backup for fornybare energikilder. EUs behov for norsk gass vil derfor være stabilt frem til 2030, ifølge visepresidenten.

På møtet med Stortingets energi- og miljøkomite understreket Šefčovič at energiunionen ikke stopper ved EUs grenser, og takket Norge for sin rolle som en sikker energileverandør til unionen. Han påpekte også at arbeidet energieffektivisering forutsetter tiltak på lokalt nivå, og forklarte at Europakommisjonen lanserte den såkalte Borgermesterpakten i oktober 2015 for å fremme samarbeid om energi og klima mellom Europas borgermestre. For øvrig var visepresidenten svært interessert i å høre om hvilke tiltak Norge har brukt for å øke andelen el-biler på norske veier.

Vellykket seminar

Foran en fullsatt sal på Litteraturhuset fortalte Šefčovič om energiunionen og betydningen av samarbeidet med Norge på fredag ettermiddag. Tord Lien, på sin side, fortalte om norske erfaringer med grensekryssende energisamarbeid i Norden, og norsk eksport av fornybar energi til kontinentet, og la spesielt vekt på rollen gass spiller for både norsk økonomi og for arbeidet med å redusere klimautslipp. Seminaret ble arrangert av Den europeiske unions delegasjon til Norge i samarbeid med Olje- og energidepartementet.

Šefčovič avsluttet sitt besøk med å møte klima- og miljøminister Vidar Helgesen, hvor Norges tilknytning til EUs klimamål frem mot 2030 ble diskutert.

Redaksjonens innhold: