Delegation of the European Union to Norway

Koronavirus-pandemien og den nye verdenen den skaper

27/03/2020 - 13:27
News stories

COVID-19 vil forandre verden. Vi vet enda ikke når krisen vil ta slutt. Men vi kan være sikre på at når den gjør det, vil vår verden se veldig annerledes ut. Hvor annerledes vil avhenge av valgene vi tar i dag.

Skrevet av Josep Borrell, EUs høyrepresentant for utenrikssaker og sikkerhetspolitikk

 

COVID-19-krisen er ikke en krig, men den er 'krigslignende' ved at den krever mobilisering og styring av ressurser på et enestående nivå. Solidaritet mellom land og vilje til å akseptere noen kostnader for vårt felles beste, er avgjørende. Bare ved å trekke i samme retning og samarbeide over landegrensene kan vi slå viruset og begrense dets konsekvenser - og EU har en sentral rolle å spille. Det var klar og enstemmig enighet om dette da EUs utenriksministre møttes via videolink for å diskutere krisen 23. mars.

Noen ganger sies det at kriger ikke blir vunnet av taktikk eller strategi, men av logistikk og kommunikasjon. Dette virker sant også for COVID-19: Den som er best på å organisere responsen, tar lærdom av erfaringer fra hele verden og kommuniserer effektivt overfor innbyggerne og omverdenen, vil komme sterkest ut.

Vi kan være sikre på at oppfatninger vil endre seg etter hvert som utbruddet og responsen vår på det utvikler seg. Men vi må være klar over at det også er en geopolitisk komponent i dette, hvor land søker innflytelse gjennom politisk spinn og ‘generøsitetens politikk’. Bevæpnet med fakta må vi forsvare Europa mot kritikere.

Etter den første fasen hvor nasjonale myndigheter tok føringen, er tiden nå kommet for enda sterkere innsats på EU-nivå, med kraftfulle tiltak på alle områder medlemslandene har gitt oss i oppdrag å handle, slik som felles innkjøpsordninger for livsviktig medisinsk utstyr, og økonomiske krisetiltak med en nødvendig oppmykning av statsstøtte- og budsjettreglene. Samtidig innebærer EUs rolle en stor ekstern komponent, gjennom at vi hjelper medlemslandene med deres konsulære innsats og hjelper med å bringe strandede europeere hjem.

En global pandemi trenger globale løsninger, og EU må stå i sentrum for kampen. I en krise er det menneskelige instinktet ofte å vende seg innover, å lukke grenser og sørge for seg selv. Selv om dette er forståelig, er denne holdningen selvbeseirende. COVID-19-krisen kan ikke løses i ett land, eller ved alenegang. Slik tankegang vil bare bety at vi alle vil måtte kjempe lenger, med høyere menneskelige og økonomiske kostnader.

Overordnet sett er oppgaven for EU å trosse kritikerne og demonstrere at vi kan fungere effektivt og opptre ansvarlig i krisetider. Jean Monnet skrev i sine memoarer at "Europa vil bli smidd i krisetider, og vil være summen av løsningene man tok i bruk for å møte disse krisene." La dette være vår førende filosofi mens vi kjemper mot denne krisen og forbereder oss på det som kommer etter.

Les mer om saken her. 

 

Editorial Sections: