Delegation of the European Union to Norway

Handelsavtalen mellom EU og Vietnam godkjent i Europaparlamentet

13/02/2020 - 15:23
News stories

Europaparlamentet har i går godkjent frihandelsavtalen mellom EU og Vietnam. Frihandelsavtalen vil gradvis fjerne nær alle tollsatser, og inkluderer bindende regelverk for klima, arbeidskraft og menneskerettigheter.

 

Handelsavtalen er den mest moderne og ambisiøse avtalen inngått mellom EU og et utviklingsland. Den vil bidra til å sette høye standarder i regionen, og kan føre til en fremtidig handels- og investeringsavtale mellom handelsområdene våre. Avtalen er også et sterkt signal til fordel for fri, rettferdig og gjensidig handel, i tider med økende proteksjonistiske tendenser og alvorlige utfordringer for multilateralt regelbasert handel.

Avtalen vil fjerne nesten alle tollsatser mellom de to partene de neste ti årene, inkludert på Europas viktigste eksportprodukter til Vietnam: maskiner, biler og kjemikalier. Avtalen vil også sørge for merkevarebeskyttelsen av 169 europeiske matvarer og drikkevarer.

I tillegg inneholder også forpliktelser innen arbeidsrettigheter og miljø, og forplikter EU og Vietnam å følge opp Parisavtalen i fellesskap. Vietnam forpliktet seg dessuten til å innføre foreningsfrihet og avskaffelse av tvangsarbeid.

Bakgrunn
Vietnam er EUs nest største handelspartner i Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) etter Singapore. EUs eksport mot Vietnam forventes å øke med rundt 29% og Vietnams eksport til EU med rundt 18%.

 

Les mer om avtalen her: https://bit.ly/2vtoHhS

Tags:
Rubriques éditoriales: