Delegation of the European Union to Norway

Veien videre etter Brexit

03/02/2020 - 14:21
News stories

Den 31. januar 2020 forlot Storbritannia Den europeiske union. Vi mistet et medlem av vår familie: et trist øyeblikk for oss, for europeiske borgere, og ikke minst for mange av britene selv.

JOSEP BORRELL, EUs høyrepresentant for utenrikssaker og sikkerhetspolitikk
MICHEL BARNIER, EUs sjefforhandler for Brexit

Likevel har vi alltid respektert valget 52 prosent av de britiske velgerne tok, og ser nå frem mot å starte et nytt kapittel i forholdet vårt.

Når vi legger følelsene til side, ser vi at 1. februar ble en historisk, men udramatisk dag. Dette er i all hovedsak takket være utmeldingsavtalen vi forhandlet frem med Storbritannia, som gjorde det mulig å sikre en «ryddig Brexit». En prosess som, i hvert fall foreløpig, minimerer usikkerheten for våre borgere, bedrifter, offentlige myndigheter og for alle våre internasjonale partnere.

Gjennom denne avtalen har EU og Storbritannia blitt enige om en overgangsperiode som varer i alle fall ut 2020. I denne perioden vil Storbritannia fortsette å delta i EUs tollunion og indre marked, samt følge unionens lover og regler, selv om landet ikke lenger er et medlemsland. Storbritannia vil også overholde alle av EUs internasjonale avtaler, slik vi har meddelt våre internasjonale samarbeidspartnere.

Med overgangsperioden på plass har man dermed oppnådd en form for kontinuitet. Dette har ikke vært enkelt, gitt størrelsen på oppgaven. Ved å forlate unionen vil Storbritannia automatisk, teknisk og juridisk forlate hundrevis av internasjonale avtaler inngått av eller på vegne av unionen til fordel for våre medlemsland, innenfor så forskjellige områder som handel, luftfart, fiskeri eller sivilt atomsamarbeid.

Vi må nå bygge et nytt partnerskap mellom Den europeiske union og Storbritannia. Dette arbeidet vil starte i løpet av få uker, så snart de 27 gjenværende medlemslandene har godkjent forhandlingsmandatet foreslått av Europakommisjonen. Mandatet slår fast våre vilkår og ambisjoner for å oppnå et så nært samarbeid som mulig med et land som vil fortsette å være vår nære allierte, partner og venn.

EU og Storbritannia er sammenbundet gjennom felles verdier og holdninger, historie, geografi og kultur, samt en sterk felles tro på en internasjonal orden basert på klare regler og avtaler. Vårt fremtidige partnerskap vil reflektere dette nære forholdet og felles synet. Vi ønsker å samarbeide om mer enn bare handel, og vil fortsette å finne sammen med britene på områder hvor deres erfaring og ressurser best kommer til sin rett som del av en felles innsats, eksempelvis innen sikkerhet og forsvar. I en verden preget av store utfordringer, endringer og tidvis kaotiske tilstander er det desto viktigere at vi fortsetter å samarbeide og rådføre oss med hverandre, både bilateralt og i viktige regionale og globale fora slik som FN, WTO og NATO.

Kanskje er det en klisjé, men faktum er like fullt at dagens globale utfordringer, fra klima til cyberkriminalitet, terrorisme eller ulikhet, krever felles løsninger. Jo bedre Storbritannia klarer å arbeide i fellesskap med EU og andre internasjonale partnere, jo større er sjansen for at vi vil lykkes med å løse disse utfordringene på en god måte.

I selve kjernen av vårt prosjekt ligger ideen om at vi er sterkere sammen, at den beste måten å oppnå felles mål på er ved å samle våre ressurser og innsats. Brexit endrer ikke på dette, og vi vil fortsette å drive prosjektet fremover som en gruppe på 27.

Sammen vil våre 27 medlemland fortsatt utgjøre et marked bestående av 450 millioner mennesker, og mer enn 20 millioner selskaper.

Sammen er vi fortsatt den største handelsblokken i verden.

Sammen er vi fortsatt verdens største bidragsyter til utviklingshjelp.

Våre partnere kan være trygge på at vi vil stå ved en ambisiøs, utadskuende agenda, enten det gjelder handel og investeringer, klimatiltak og digitalisering, sikkerhet og antiterror, menneskerettigheter og demokrati, eller forsvars- og utenrikspolitikk.

Vi vil fortsette å leve opp til våre forpliktelser og videreføre avtalene som binder oss sammen med våre internasjonale samarbeidspartnere, samt utvikle nye arenaer for samarbeid rundt om i verden. I tråd med dette vil naturligvis EØS-avtalen fortsette å være vår grunnpilar for et tett og omfattende samarbeid med Norge, en av våre nærmeste partnere og venner.

EU vil fortsette å være en troverdig partner og en standhaftig forkjemper for regelbasert internasjonalt samarbeid, som sammen med våre likesinnede jobber for å gjøre verden til et tryggere og mer rettferdig sted.

 

Kronikken ble først publisert 3. februar i VG. 

Rubriques éditoriales: