Delegation of the European Union to Norway

European Green Deal - Av Ursula von der Leyen, President i Europakommisjonen

12/12/2019 - 14:06
News stories

 

Ønsker vi mennesker fortsatt å leve godt og trygt på denne planeten? Menneskeheten står overfor en eksistensiell trussel – noe hele verden begynner å se. Fra Amerika til Australia brenner skogene. Ørkenene utvides over hele Afrika og Asia. Stigende havnivå truer våre europeiske byer, så vel som stillehavsøyene. Menneskeheten har sett slike fenomener før, men aldri med denne hastigheten.

Vitenskapen forteller oss at vi fortsatt kan stoppe denne epidemien, men at tiden snart renner ut. Den nye Europakommisjonen sløser derfor ikke med tiden. I dag, mindre enn to uker etter at vi fikk vårt mandat, presenterer vi vårt veikart for en "European Green Deal".

Målet vårt er å bli det første klimanøytrale kontinentet innen 2050, bremse den globale oppvarmingen og dempe dens konsekvenser. Dette er en oppgave for vår generasjon og den neste, men omstillingen må begynne akkurat nå - og vi vet at vi kan få det til.

"The European Green Deal" som vi presenterer i dag er Europas nye vekststrategi. Den vil kutte utslippene samtidig som den skaper arbeidsplasser og forbedrer livskvaliteten vår.

Det er den grønne tråden som vil strekke seg gjennom all vår politikk - fra transport til beskatning, fra mat til jordbruk, fra industri til infrastruktur. Med vår 'Green Deal' ønsker vi å investere i ren energi og utvide EUs kvotemarked, men vi vil også styrke sirkulærøkonomien og bevare Europas biologiske mangfold.

"The European Green Deal" er ikke bare en nødvendighet, men vil også være en drivkraft for nye økonomiske muligheter. Mange europeiske selskaper er allerede i ferd med å bli grønne. De kutter karbonavtrykket sitt og finner rene teknologier. De forstår at det er grenser for planetens tåleevne. Europeiske selskaper av alle størrelser forstår at alle må ta vare på vårt felles hjem. De vet også at hvis de oppdager morgendagens bærekraftige løsninger vil dette gi dem et fortrinn ved at de er først ute.

Det bedrifter og endringsskapere trenger fra oss er enkel tilgang til finansiering. For å få dette til vil vi legge fram investeringsplanen "Sustainable Europe Investment Plan". Denne vil resultere i én billion euro i investeringer i løpet av det neste tiåret. Vi vil også samarbeide tett med Den europeiske investeringsbanken, som er Europas klimabank.

Neste mars vil vi foreslå den første europeiske klimaloven som kartlegger veien fremover og gjør den irreversibel. Investorer, innovatører og gründere trenger klare regler for å planlegge deres langsiktige investeringer.

Selv om vi vil fremme store endringer i hvordan vi produserer og konsumerer, lever og jobber, må vi også beskytte og støtte de som risikerer å bli hardere rammet av en slik endring. Denne overgangen må fungere for alle, ellers fungerer den ikke i det hele tatt. Jeg vil foreslå å opprette overgangsfondet "Just Transition Fund", og jeg vil mobilisere, sammen med bidraget fra Den europeiske investeringsbanken og private midler, hundre milliarder euro i investeringer i løpet av de neste syv årene. Med dette vil vi sørge for hjelpe de europeiske regionene som må gjøre de største endringene slik at vi ikke etterlater noen.

Over hele Europa ber unge og gamle om mer enn bare klimahandling. De endrer allerede livsstil. Bare tenk på pendlerne som tar sykkel eller kollektivtransport, foreldre som velger gjenbrukbare bleier, selskaper som tar avstand fra engangsplast og bringer bærekraftige alternativer til markedet. Mange av oss er allerede en del av denne europeiske og globale bevegelsen for klimaet.
Ni av ti europeiske borgere ber om avgjørende klimatiltak. Barna våre er avhengige av oss. Europeerne vil at deres union skal ta ansvar hjemme og lede an i utlandet. I disse dager har hele verden samlet seg i Madrid for FNs klimakonferanse for å diskutere felles tiltak mot global oppvarming.

"The European Green Deal" er Europas svar på vårt folks krav. Det er en avtale av Europa, for Europa og et bidrag for en bedre verden. Hver eneste europeer kan være en del av denne omstillingen.

Teksten ble først publisert i VG 11.12.2019.

Les planen her: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/european-green-deal-communication_en.pdf

Rubriques éditoriales: