Delegation of the European Union to Norway

Arrangement: EFTA-sekretariatets rolle i forvaltningen av EØS-avtalen

13/11/2019 - 10:52
News stories

Ønsker du å lære mer om EFTA-sekretariatet og hvordan de jobber med EØS-avtalen?

Brit Helle, direktør for det indre marked i EFTA-sekretariatet, vil forklare EØS-strukturen og hvordan sekretariatet bidrar til forvaltningen av EØS-avtalen.

Vennligst registrer deg her

Tid og sted

European Union Delegation to Norway, Klingenberggaten 7a, 0161Oslo

Rubriques éditoriales: