Delegation of the European Union to Norway

Invitasjon til seminar om EFTA-sekretariatets rolle i forvaltningen av EØS-avtalen

11/11/2019 - 12:30
EU-nytt

Hege Marie Hoff, visegeneralsekretær i EFTA-sekretariatet, og Brit Helle, direktør for det indre marked i EFTA-sekretariatet, vil forklare EØS-strukturen og hvordan sekretariatet bidrar til forvaltningen av EØS-avtalen.

 

Påmelding: https://www.eventbrite.com/e/efta-sekretariatets-rolle-i-forvaltningen-a...